Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Đức Đạt Lai Lạt Ma Trả Lời Một Câu Hỏi Nhớ Đời

Đức Đạt Lai Lạt Ma Trả Lời Một Câu Hỏi Nhớ Đời
 
Hi vọng khi đọc và suy tư với câu trả lời này của Đức Đạt Lai Lạt Ma xong khiến tâm thức của bạn chuyển động, một sự thay đổi lớn và tốt đẹp hơn trong cuộc đời còn lại của bạn.
  
========================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét