Thứ Tư, ngày 01 tháng 10 năm 2014

Thứ Hai, ngày 29 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO Khóa Tu Bát Quan Trai Giới & Tham Dự Pháp Hội Cầu Mưa

Source Link --> THÔNG BÁO Khóa Tu Bát Quan Trai Giới & Tham Dự Pháp Hội Cầu Mưa

Namo Ðại Từ Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ-Tát

Nam mô Ðại Từ Ðại Bi Cứu Khổ Nạn Quán Thế Âm Bồ-TátPháp Hội Cầu Mưa --- www.HoPhap.Net


Phật Nhật Sunday Tuần Đầu Tháng Này: Ngày 5 Tháng 10 Năm 2014


Là Ngày Tu Bát Quan Trai Giới Trong Tiết Thu & Tại Tiểu Bang California Đang Bị Nạn Hạn Hán Nặng Nề


Đại Chúng Cùng Về Phát Nguyện Tập Hạnh
Xuất Gia Một Ngày 24 Giờ

Thực Hành Hạnh Từ Bi Tham Dự Pháp Hội Cầu Mưa

Và Cầu Quốc Thới Dân An


Thầy Phương Trượng và Thầy Trụ Trì Tu Viện Hộ Pháp Sẽ Hướng Dẫn Đại Chúng Tu Tập.


Quý Phật Tử Hãy Nên Phát Nguyện Cùng Về Thọ Trì Đông Đủ.


Nguyện Tam Bảo Gia Trì Năng Lực Hợp Lực Tu Trì của Đại Chúng

Tất Cả Đều Được Y Như Sở Nguyện

 

Ðại Chúng Liễu Tri!


Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma-Ha-Tát

-----------------------


CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU BÁT QUAN TRAI GIỚI
& PHÁP HỘI CẦU MƯA
TẠI TU VIỆN HỘ PHÁP - LOS ANGELES

_()_

08:45 AM  Đại chúng vân tập

09:00 AM  Truyền Giới Tu Bát Quan Trai

                  Khai Pháp Hội Cầu Mưa

11:00 AM  Khóa Lễ Cúng Dường Tam Bảo - Cúng Ngọ  

11:30 AM  Pháp Thoại: Tam Bảo Cảm Ứng Trong Pháp Hội Cầu Mưa

12:00 PM   Thọ Trai và Kinh Hành Niệm Phật Cầu Nguyện

02:30 PM    Pháp Hội Cầu Mưa & Gia Trì

04:30 PM    Hồi hướng và Hoàn mãn Pháp Hội Cầu Mưa

05:00 PM    Trà Đạo 

07:30 PM    Thời Khóa Trì Tụng Kinh Pháp Hoa 

11:00 PM    Chỉ Tịnh 

05:30 AM    Thức Chúng 

06:00 AM    Thời Khóa Công Phu Sáng & Lễ Sám Nhất Tự Kinh Pháp Hoa Nhất Bái.

09:00 AM    Hoàn Mãn Khóa Tu & Xả Giới Bát Quan Trai   

Ghi chú: Chương trình có thể được thay đổi để khóa tu thành tựu viên mãn trong niềm pháp lạc của Đại chúng

_()_ Đại Chúng Liễu Tri _()_

=========================================

THANH QUY

 Ngày Tu Bát Quan Trai Giới  

    1).  Giới tử không ra ngoài phạm vi kiết giới, chỉ ở trong khuôn viên chùa.

    2).  Nghiêm trì tám giới pháp, và giữ đúng thời khóa tu học.

    3).  Giữ chánh niệm trong mọi oai nghi đi đứng nằm ngồi, nhẹ nhàn và vững chãi.

    4).  Không nói chuyện, không dùng điện thoại, & không hút thuốc.

    5).  Tu học tinh tấn và tập sống trong yên lặng, tỉnh thức, khiêm cung, cảm thông, chia sẻ, & tha thứ.

Tu Viện Hộ Pháp Ngày 17 Tháng 11 Năm 2004
Sa Môn Thích Tuệ Uy
Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp

++++++++++++​==============================++++++++++++​

 
 ================
In Buddha We Trust
================

Tu Viện Hộ Pháp 
3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA

Trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:00 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 3 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail: TuVienHoPhap@Gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

Interesting Resources:
Check out our blog and follow us on Twitter
01/ blog.hophap.com/
02/ facebook.com/hophap
03/ twitter.com/tuvienhophapusa


Thứ Bảy, ngày 27 tháng 9 năm 2014

Ý Nghĩa Sự Sống của Đức Đạt-lai Lạt-ma: Chương 1 -- 5 : Thế giới theo quan điểm Phật giáoĐức Đạt-lai Lạt-ma
Ý NGHĨA SỰ SỐNG

Luân Hồi và sự Giải Thoát
Hoang Phong chuyển ngữ

Lời giới thiệu của người dịch

           

 Đây là một quyển sách ghi lại ba ngày thuyết giảng của Đức Đạt-lai Lạt-ma tại thành phố Luân Đôn vào mùa xuân năm 1984, tức cách nay (2014) đúng ba mươi năm. Chủ đề chính của những buổi thuyết giảng này là nguyên nhân nào đã đưa đến sự hiện hữu xoay vần và trói buộc của chúng ta trong thế giới hiện tượng. Sự xoay vần hay "chu kỳ trói buộc" đó gồm có mười hai mối dây tương liên níu kéo nhau và chi phối toàn bộ sự hiện hữu của chúng ta từ lúc vừa được hình thành cho đến khi cái chết xảy đến và sẽ tiếp tục lập đi lập lại tương tự như một chiếc bánh xe xoay tròn bất tận. Thế nhưng đồng thời theo lời giáo huấn của Đức Phật thì mười hai mối dây tương liên trong chu kỳ đó cũng có thể vận hành theo chiều đảo ngược và mang lại sự giải thoát.


            Ấn bản gốc bằng tiếng Anh mang tựa là The Meaning of Life from a Buddhist Perspective (Ý nghĩa Sự Sống theo quan điểm Phật Giáo), được nhà xuất bản Wisdom Publications (Hoa Kỳ) ấn hành lần đầu năm 1992. Bản dịch tiếng Pháp mang tựa Le Sens de la Vie, Réincarnation et Liberté (Ý Nghĩa Sự Sống, Luân Hồi và sự Tự Do) được nhà xuất bản Dangles ấn hành năm 1996. 


            Quyển sách này cũng đã được dịch sang tiếng Việt năm 2005 với tựa là Ý nghĩa Sự Sống, Luân Hồi và sự Tự Do và đã được xuất bản tại Pháp với số lượng thật khiêm tốn nhằm để biếu tặng. Sau đó quyển sách này đã được một người bạn rất quý của người dịch đích thân mang về Việt Nam và đã được nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn (Tủ sách Phật Giáo Ngày Nay)  ấn hành năm 2006.

            Quyển sách này là một ấn bản mới đã được dịch lại hoàn toàn và mang tựa hơi khác đi đôi chút: Ý Nghĩa Sự Sống - Luân Hồi và sự Giải Thoát. Lý do của việc dịch lại một quyển sách đôi khi cũng không phải là chuyện khó hiểu: qua thời gian tất cả đều biến đổi. Phật Pháp lúc nào cũng vẫn là Phật Pháp, nội dung của một quyển sách lúc nào cũng vẫn nguyên vẹn, thế nhưng sự thấu triệt của mỗi con người trong chúng ta có thể đã thăng tiến hơn nếu luôn ước muốn học hỏi thêm và cố gắng giữ được sức kiên trì đó. Đức Đạt-lai Lạt-ma đã thuyết giảng và viết lách suốt hơn nửa thế kỷ với hàng trăm quyển sách được xuất bản. Ban đầu Ngài thuyết giảng Đạo Pháp cho các cử tọa gồm hầu hết là những người Phật Giáo. Sau một thời gian thì số cử tọa ngày càng gia tăng, người nghe đến từ nhiều quốc gia và thuộc nhiều nền văn hóa và tín ngưỡng khác nhau. Dường như Đức Đạt-lai Lạt-ma đã đặt Phật Giáo vào một bối cảnh giúp chúng ta có thể tiến đến gần hơn với tất cả mọi người bằng con tim của chính mình. Các buổi thuyết giảng cũng như các quyển sách gần đây của Ngài hướng nhiều hơn vào lòng Từ Bi như là một "Tôn Giáo Mới" cho nhân loại, với mục đích giúp con người cảm thấy gần gũi nhau hơn. Thật vậy, lòng từ bi chẳng phải là một lý tưởng mà tất cả các tôn giáo đều quảng bá hay sao? Vì thế nếu người đọc muốn tìm hiểu sâu xa hơn về các chủ đề và khái niệm chuyên biệt và đặc thù của Phật Giáo thì nên tìm đọc những quyển sách đầu tiên của Ngài. Quyển Ý Nghĩa Sự Sống này là một trong số ba mươi đến bốn mươi quyển sách ấy.

            Giáo huấn của Đức Phật rất thâm sâu và khúc triết và dù chỉ là để thuyết giảng cho những người dân chất phác trong thung lũng sông Hằng cách nay hơn hai mươi lăm thế kỷ, thế nhưng ngày nay vẫn tiếp tục làm cho ngày càng nhiều các triết gia, học giả và khoa học gia lỗi lạc trên thế giới phải kinh ngạc và thán phục. Quyển sách này tuy đã được Đức Đạt-lai Lạt-ma cố gắng cụ thể hóa và đơn giản hóa nhằm giúp người đọc dễ theo dõi, thế nhưng chúng ta cũng cần có một số vốn tối thiểu về Đạo Pháp để có thể thấu triệt được sâu xa hơn giáo huấn mênh mông và siêu việt đó của Đức Phật.

            Sách gồm có năm chương: (bấm vào links bên dưới)

1- Thế giới theo quan điểm Phật Giáo

2- Sự sống phát sinh từ vô minh tiên khởi

3- Các cấp bậc khác nhau của Con Đường

4- Sự lợi ích của lòng vị tha

5- Sự kết hợp giữa lòng Từ Bi và Trí Tuệ


Thứ Sáu, ngày 26 tháng 9 năm 2014

Chắp tay trong cõi vô thường -- Hoang Phong

Source link --> Chắp tay trong cõi vô thường -- Hoang Phong

Namo Buddhaya --- www.HoPhap.Net


Chắp tay trong cõi vô thường

Nhón chân trong cõi hư vô,
Vời trông quê mẹ mấy bờ ruộng thưa?
Cúi nhìn ngọn cỏ đong đưa,
Chắp tay xin một hạt mưa giữa trời.

Lòng người xin được tựa vai,
Thì thầm khe khẻ một lời yêu thương.
Cùng đi trong cõi vô thường,
Nắm tay âm ấm ngón xương ngón gầy.

Mong sao hé mở lòng người,
Cho tôi úp mặt chắp mười ngón tay.
Xương xương mười đốt tay gầy,
Che nghiêng nửa giọt mặn này trong tôi.

Bao giờ giọt nước giữa trời,
Ruộng khô hạt lúa, lòng người hạt mưa.
Tay gầy khép lại ngón thưa,
Cho tôi hứng lấy hạt mưa cõi người.

Bao giờ mở rộng lòng người,
Cho tôi quỳ xuống chắp mười ngón tay,
Rưng rưng nữa giọt mặn này,
Run run  mười đốt tay gầy hiến dâng.
 

                 Bures-Sur-Yvette, 16.09.14
                 Hoang Phong


Kính Đảnh Lễ Chư Lịch Đại Tổ Sư và Chào Mừng PHÁP HỘI NGÀY VỀ NGUỒN Lần Thứ 8 tại Chùa Pháp Bảo, Sydney

Kính Đảnh Lễ Chư Lịch Đại Tổ Sư và Chào Mừng PHÁP HỘI NGÀY VỀ NGUỒN Lần Thứ 8 tại Chùa Pháp Bảo, Sydney, Australia, từ Ngày 27 - 28 tháng 9 năm 2014
E-Temple: www.HoPhap.Net

Nam Mô Hiện Tiền Tăng Già Về Nguồn Pháp Hội Bồ Tát Ma-Ha-Tát

HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ - NGÀY VỀ NGUỒN LẦN 8  -- www.HoPhap.Net

TĂNG NI VIỆT NAM LƯU VONG TỴ NẠN HẢI NGOẠI

HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ - NGÀY VỀ NGUỒN LẦN 8

Tăng Tín Đồ Phật Tử Tu Viện Hộ Pháp

Thành Kính Đảnh Lễ Chư Lịch Đại Tổ Sư và Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Già trong Pháp Hội Về Nguồn Lần Thứ 8 Năm 2014 tại Chùa Pháp Bảo, Sydney, Australia, từ Ngày 27 - 28 tháng 9 năm 2014

Nam Mô Hiện Tiền Tăng Già Về Nguồn Pháp Hội Bồ Tát Ma-Ha-TátNam Mô Hiện Tiền Tăng Già Về Nguồn Pháp Hội Bồ Tát Ma-Ha-TátNam Mô Hiện Tiền Tăng Già Về Nguồn Pháp Hội Bồ Tát Ma-Ha-TátNam Mô Hiện Tiền Tăng Già Về Nguồn Pháp Hội Bồ Tát Ma-Ha-TátNam Mô Hiện Tiền Tăng Già Về Nguồn Pháp Hội Bồ Tát Ma-Ha-TátNam Mô Hiện Tiền Tăng Già Về Nguồn Pháp Hội Bồ Tát Ma-Ha-TátNam Mô Hiện Tiền Tăng Già Về Nguồn Pháp Hội Bồ Tát Ma-Ha-Tát

Cầu Nguyện Pháp Hội Ngày Về Nguồn Được Thành Tựu Viên Mãn ,Lợi Lạc Chúng Sinh, Viên Thành Phật Đạo

Năm nay, vì cha già thêm bệnh khổ & máy chụp hình cũng bị hư với chướng duyên nên Thượng Tọa tổng vụ phó tổng vụ truyền thông và Ban Biên Tập iTemple: HoPhap.Net rất tiếc không thể cùng về với Đại Tăng Ngày Về Nguồn; xin chân thành cáo lỗi.  Các tin tức và hình ảnh cập nhật sắp đến của Pháp Hội Ngày Về Nguồn mời bạn hoan hỉ theo đường hướng dẫn đến Tu Viện Quảng Đức để theo dõi sinh hoạt của chư Tăng để vui theo công đức ---> QuangDuc.Com

E-Temple: www.HoPhap.NetThứ Năm, ngày 25 tháng 9 năm 2014

TÌM HIỂU: Chết ở Hoa Kỳ, chôn ở Việt Nam - Chi phí của lần 'quy cố hương' cuối cùng


Chết ở Mỹ, chôn ở VN - chi phí của lần 'quy cố hương' cuối cùng
Kalynh Ngô/Người Việt

WESTMINSTER, Calif (NV) - Sinh tử là quy luật hiển nhiên của tạo hóa. Cái chết là điểm dừng chân cuối cùng không ai tránh được. Đối với nhiều người Việt tha hương, chết không chỉ là hết, mà còn là sự chuẩn bị cho một ngày "trở về" - "quy cố hương."


Tang Nghi Quán -- www.HoPhap.Net

Nhà quàn Thiên Môn chuẩn bị đưa thi hài của người đã mất ra phi trường gửi về Việt Nam. (Hình: Kalynh/Người Việt)

WESTMINSTER, Calif (NV) - Sinh tử là quy luật hiển nhiên của tạo hóa. Cái chết là điểm dừng chân cuối cùng không ai tránh được. Đối với nhiều người Việt tha hương, chết không chỉ là hết, mà còn là sự chuẩn bị cho một ngày "trở về" - "quy cố hương."

Vui lòng bấm vào LINK đọc bài viết thú vị này ---> TÌM HIỂU: Chi phí của lần 'quy cố hương' cuối cùng


THĂM LẠI BẢN CHẤT CON NGƯỜI​ -- Đức Đạt Lai Lạt Ma và Howard C. Cutler

NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO
Nguyên tác: The Art of Happiness in a Troubled World
Nhà xuất bản:  Hodder & Stoughton - 2009
Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma và Howard C. Cutler

THĂM LẠI BẢN CHẤT CON NGƯỜI --- www.HoPhap.Net


 
PHẦN HAI
BẠO ĐỘNG CHỐNG LẠI ĐỐI THOẠI

Chương 6

(hoan hỷ bấm vào Link dưới)
 
THĂM LẠI BẢN CHẤT CON NGƯỜI


 

Friday Ngày 3 Tháng 10: Thông Báo Chính Ngừa Cúm Miễn Phí Xin Phổ BiếnThông Báo Chính Ngừa Cúm Miễn Phí Xin Phổ Biến

Free Flu Shot 2014 in Little Saigon

Bảo vệ sức khỏe để tu học và phụng sự chúng sinh cúng dường chư Phật

Hoan hỷ bấm vào đọc --> Friday Ngày 3 Tháng 10: Thông Báo Chính Ngừa Cúm Miễn Phí Xin Phổ Biến

-


 

Cúng dường Tam Bảo: Cúng Dường Đúng Pháp & Sai Lạc

Cúng dường Tam Bảo -- www.HoPhap.Net

Cúng dường Tam Bảo
HT. Thích Thanh Từ

Source Link (hoan hỷ bấm vào--->) Cúng dường Tam Bảo: Cúng Dường Đúng Pháp & Sai Lạc

-

 
 ================
In Buddha We Trust
================


Thứ Tư, ngày 24 tháng 9 năm 2014

Câu Chuyện ý nghĩa thâm sâu: Bạch Cư Dị và Thiền Sư Ô Sào (tổ quạ)


CÂU CHUYỆN CÓ Ý NGHĨA CHO NGƯỜI NỔI TIẾNG VÀ DANH VỌNG

Ô Sào thiền sư là một cao tăng Trung Hoa vào đời Đường. Khi bà mẹ hạ sanh sư, bà không ưng ý lắm nên đem ... bỏ con vào một chiếc tổ quạ trên cội đại thọ trước hiên chùa rồi lẫn mất. Sư xuất gia từ đó, và người ta gọi sư là thầy Ô Sào (Ô là quạ, Sào là tổ), tức là ông thầy có xuất xứ từ một chiếc tổ quạ. Tuổi ấu thơ và tráng niên của sư trôi qua bình thản trong bóng mát của tòng lâm cổ kính. Sư thường hành thiền trên quê hương của mình, tức là nơi chảng ba có đặt chiếc tổ quạ ngày xưa mà theo năm tháng, cội cây đã to và rộng đầy đủ để cành nhánh có thể cho sư đặt một chiếc tọa cụ trên ấy. Cho đến khi ngộ đạo và hành đạo, thiền sư vẫn không rời "quê mẹ."


Thiền Sư Ô Sào và Bạch Cư Dị Đại cư sĩ -- www.HoPhap.Net

Thiền Sư Ô Sào và Bạch Cư Dị Đại cư sĩ -- www.HoPhap.Net

Một hôm, quan thị lang Bạch Cư Dị, một thi hào lừng danh đương thời, đi dạo ngang cổng chùa, trông thấy nhà sư đang ngồi vắt vẻo trên tàng cây, vốn không ưa hạng người "lánh nợ đời" như thế, ông cau mày hỏi:​

 (hoan hỷ bấm vào LINK -->)   Câu Chuyện ý nghĩa thâm sâu: Bạch Cư Dị và Thiền Sư Ô Sào (tổ quạ)