Thứ Sáu, ngày 22 tháng 8 năm 2014

Thứ Năm, ngày 21 tháng 8 năm 2014

Lời Cảm Tạ Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội Thành Tựu Viên Mãn tại Tu Viện Hộ Pháp PL 2558 - 2014

Lời Cảm Tạ Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội Thành Tựu Viên Mãn tại Tu Viện Hộ Pháp PL 2558 - 2014

_(())_

THANK YOU FOR YOUR COMING

ĐẠI LỄ VU LAN TẠI TU VIỆN HỘ PHÁP THÀNH TỰU VIÊN MÃN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Tu Viện Hộ Pháp chúng con thành kính đảnh lễ cảm niệm ân đức Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni đã quang lâm chứng minh và tác lễ Vu Lan Thắng Hội vô cùng trang nghiêm và linh thiêng khiến cho buổi lễ thành tựu trong ý nghĩa cao đẹp nhất làm lợi ích vô lượng chúng sinh và đã gieo vào lòng người nhiều cảm xúc nghĩ đến công đức sinh thành các bậc cha mẹ.

Đồng thời tùng sự duyên sự, quý Ngài cũng đã vô cùng hoan hỷ chứng minh Lễ Kỷ Niệm Mừng Đệ Thập Chu Niên Tu Viện Hộ Pháp vừa tròn 10 tuổi tại thành phố El Monte, cũng như chứng minh hộ niệm cho sự ra mắt Ban Kiến Thiết Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp cho thập niên tới.  

Tu Viện Hộ Pháp hàng Phật tử chúng con thiết nghĩ phước mỏng nghiệp dày, không thể một năm hai năm mà có thể làm nên Phật sự lớn kiến dựng được Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp; vì vậy, chúng con chấp tay thành kính ngày đêm cầu nguyện Mười Phương Tam Bảo, và ngưỡng mong quý chư Tôn Đức từ bi luôn nhớ nghĩ đến chúng con để cầu cho Phật sự này của chúng con sớm được thành tựu như ý nguyện. 

Chúng con hi vọng sẽ được vinh dự cung đón quý Ngài chấn tích quang lâm trở lại Đạo Tràng này để chứng minh buổi lễ Động Thổ Kiến Dựng Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp trong ngày lễ kỷ niệm Đệ Nhị Thập Chu Niên mừng ngày Tu Viện Hộ Pháp tròn 20 tuổi vào mười năm đến, năm 2024.

Chúng tôi cũng không quên tán thán công đức toàn thể Đại Chúng Tu Viện Hộ Pháp và xin chân thành cảm niệm công đức tất cả quý Phật tử thập phương và Đồng bào đồng hương đã đến tham dự Đại Lễ Vu-Lan Thắng Hội vừa qua ngày 10/8/2014 tại Tu Viện Hộ Pháp - Los Angeles.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma-ha-tát,

T.M. Ban Tổ Chức Đại Lễ Vu-Lan

Sa môn Thích Tuệ Uy

====================================


 NGÀY NÀY NĂM XƯA 2010

Bản Lòng Mẹ giai điệu Hộ Pháp trong Lễ Vu Lan Tu Vien Ho Phap 2010

HT Thích Thông Thắng chứng minh Đạo sư Đại Lễ Vu-Lan Bồn 2010

Tieng Sao Vu-Lan dac biet tai Tu Vien Ho Phap

Cố HT Thích Trí Năng đồng chứng minh Đạo sư Đại Lễ Vu-Lan Bồn 2010

=================================

Sangha Day

This festival is also known as Fourfold Assembly or Magha Puja Day.

Sangha Day is the second most important Buddhist festival. It is a celebration in honour of the Sangha, or the Buddhist community. For some Buddhists Sangha refers only to monks and nuns. It is a chance for people to reaffirm their commitment to Buddhist practices and traditions.  Sangha Day commemorates the spontaneous gathering of 1,250 enlightened monks (arahants) to hear the Buddha preach at Veluvana Vihara.

At this gathering, the Buddha gave his first sermon, or recitation of the Patimokkha (the rules and regulations of the monastic order).

Sangha is the term used for the Buddhist spiritual community. On Sangha Day Buddhists celebrate both the ideal of creating a spiritual community, and also the actual spiritual community which they are trying to create.

The Sangha is precious in Buddhism as without those in the community to look up to or share aspirations with, the spiritual life would be very challenging.

Sangha Day is a traditional time for exchange of gifts; it has become a prominent festival among Western Buddhists even though it is less well known in the East.

Celebrations vary, but can include chanting, meditation, the lighting of oil lamps, and the reaffirmation of people's commitment to Buddhist practice.

============================================


Hình Ảnh Phật Sự Đặc Biệt tại Los Angeles, Tiểu Bang California: Đại Lễ Vu-Lan Báo Hiếu của Tu Viện Hộ Pháp

Vu Lan Bon --- www.HoPhap.Net

Thượng Tọa Phương Trượng Thích Tuệ Uy noi gương Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát cung thỉnh mười phương Tăng tác lễ Cúng Dường Vu Lan trong Đại Lễ Vu-Lan Bồn tại Tu Viện Hộ Pháp, Thành Phố El Monte 2014 - Cổ Phật Khất Thực được trang nghiêm diễn ra mỗi năm mùa Vu-Lan Báo Hiếu về Tu Viện Hộ Pháp

Thân mời quý thiện hữu tri thức theo con đường LINK bên dưới đi vào Phòng Triển Lãm Hình Ảnh của Tu Viện Hộ Pháp Trên Không (E-Temple: www.HoPhap.Net)

Hình Ảnh Ý Nghĩa và Trang Nghiêm của Ngày Lễ Vu-Lan Bồn tại Tu Viện Hộ Pháp Rằm Tháng 7 Âm Lịch nhằm ngày Chủ Nhật 10 Tháng 8 Năm 2014

Link: (1) Hình Ảnh Trang Nghiêm Khai Lễ Cúng Dường Vu Lan Bồn Báo Hiếu và Lễ Mừng Đệ Thập Chu Niên Tu Viện Hộ Pháp tại El Monte - Los Angeles

Link: (2) Hình Ảnh Trang Nghiêm Cúng Dường Đại Lễ Vu Lan Bồn tại Tu Viện Hộ Pháp - Chư Tăng Ni Thực Hành Hạnh Cổ Phật Khất Thực

Link: (3) Hình Ảnh Đại Lễ Vu Lan Bồn - Mừng Birthday Tu Viện Hộ Pháp - Ra Mắt và Phát Nguyện của Ban Kiết Thiết TVHP - Cúng Dường Trai Tăng - Tiến Linh - Thí Thực Cô Hồn và Hòan Mãn

Nguyện người khi thấy nghe

Đều phát lòng Bồ đề

Tu mãi hết kiếp này

Cùng nhau về Tịnh Độ

_(())_

=======================================

No matter the distance between your homes and Ho Phap Monastery,

the distance between our hearts will never change.

=======================================

Vu Lan Bon Tu Vien Ho Phap -- www.HoPhap.Net

=======================================

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

 

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

 

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

 

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

===================================

Tu Viện Hộ Pháp 
3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA

Trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:00 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 3 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail: TuVienHoPhap@Gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

=============================

iTemple: www.HoPhap.Net không đơn thuần như là một trang nhà, đây là một ngôi Tu Viện "trên không," phòng ốc lớn nhỏ bao gồm hơn 100 gian. Tất cả ngôi Đại Tu Viện này thu lại thì nằm gọn trên màn hình iPhone, iPad, Apple, Galaxy, Smart Phone, Android, PC, Laptop, v.v... nhỏ chỉ bằng bàn tay, nhưng khi rộng ra thì lượng bằng châu sa giới chu vi lớn bằng tận cùng của hư không giới. Hằng ngày phải cần có nhiều thời gian mới có thể bao sái hết. Ngôi Tu Viện Hộ Pháp này có sự chú nguyện bằng tâm lực mỗi khi update và cầu nguyện hằng ngày của Thầy Phương Trượng và sự gia trì của Mười phương Tam Bảo và oai lực tu trì của Đại chúng trên hư không HoPhap.Net. Bằng sự tín tâm Tam Bảo Thường Trụ khắp Pháp Giới, "hữu cầu tắc ứng", nếu bạn có duyên vào trong ngôi Tu Viện Hộ Pháp Trên Không này hằng ngày với tâm thanh tịnh để cầu nguyện, học, tư duy, và thực tập Chánh Pháp thì nhất định sẽ cảm nhận được sự an lạc và sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn thay đổi trong tâm của bạn.

---Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp---
Kỳ Quan Nước Mỹ: Grand Canyon Skywalk - Cầu đường bộ trên không

Kỳ Quan Nước Mỹ: Grand Canyon Skywalk - Cầu đường bộ trên không

 Grand Canyon Skywalk - Cầu đường bộ trên không -- www.HoPhap.net
Grand Canyon Skywalk - Cầu đường bộ trên không -- www.HoPhap.net

Kỳ Quan Nước Mỹ: Grand Canyon Skywalk - Cầu đường bộ trên không

Trên độ cao 1.220m, treo lơ lửng giữa hẻm núi của đại vực Grand Canyon hùng vĩ, người Mỹ đã làm một cây cầu bằng... kính trong suốt chỉ để thỏa mãn cảm giác mạnh khi thưởng ngoạn và chinh phục vùng núi Grand Canyon theo cách mới! Mất hơn 3 năm xây dựng, Sky Walk mở cửa cho du khách tham quan vào cuối tháng 3/2007.

Trước đây, muốn khám phá kỳ quan thiên nhiên Grand Canyon, du khách chỉ có một chọn lựa duy nhất: bỏ 169USD mua một tour tham quan đại vực 1 giờ bằng máy bay trực thăng.Mỗi chiếc trực thăng chỉ chở được 6 khách, nhưng có đến 3 hãng bay Grand Canyon Helicopters, Papillon Helicopters, Maverick Helicopters luôn túc trực phục vụ du khách. Còn bây giờ, các đoàn khách đổ về Grand Canyon bởi sức hút mới: Sky Walk! Kiến trúc sư Mark Johnson đã thiết kế đài quan sát Sky Walk như một chiếc cầu có hình móng ngựa, mọc lên từ một ngọn núi cao 1.220m, và nhô ra ngoài vách núi 20m. Điểm độc đáo là sàn cầu được làm bằng kính trong suốt để du khách khám phá lòng vực sâu thẳm ngay dưới chân mình.

Sàn kính có đến 8 lớp, mỗi lớp dày 1cm, dán chặt với nhau bằng một loại sợi chất dẻo đặc biệt, cùng lúc có thể chịu được sức nặng của 2 chiếc Boeing 747-400. Cầu được thiết kế có thể chịu được sức gió 161 km/giờ và động đất cấp 8! Ông chủ đầu tư Sky Walk đến từ Las Vegas, đã bỏ ra 30 triệu USD cho công trình đặc biệt này, với hy vọng thu hút hàng triệu du khách đến tham quan hàng năm.

​(Hoan hỷ bấm vào LINK xem và đọc chi tiết kỳ quan vĩ đại và thú vị này) ---> Grand Canyon Skywalk - Cầu đường bộ trên không


LỂ VÍA ĐỨC ĐIẠ TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT & Lễ Sám Hối - Sunday August 24, 2014

THÀNH TÂM

 CÚNG DƯỜNG ĐỨC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

Namo Vu Lan Hoi Thuong Phat Bo Tat

Nam Mô U-Minh Cứu Khổ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma-ha-tát

_(())_

Lễ Vía Ðức Địa Tạng Bồ Tát (30/7 ÂL)

10:30 AM, Sunday Ngày 24 Tháng 08 Năm 2014

Sẽ Khai Bộ Kinh Địa Tạng & Đại Chúng Phát Nguyện Trì Tụng Bắt Đầu Đêm Thứ Bảy 23/08/2014 đến Trưa 24/8/2014

_()_ Đại Chúng Liễu Tri _()_

Lễ Sám Hối Tháng Không Trăng Đêm 29 Tháng 7 ÂL

7:30 PM, Sunday Ngày 24 Tháng 08 Năm 2014


_()_ Đại Chúng Liễu Tri _()_
 
 ================
In Buddha We Trust
================

Tu Viện Hộ Pháp 
3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA

Trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:00 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 3 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail: TuVienHoPhap@Gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

=============================


Hoa Xác Thối Khổng Lồ - Corpse Flower sẽ nở nay mai tại Vườn Thiền The Huntington Garden - PasadenaHoa Xác Thối Khổng Lồ - Corpse Flower sẽ nở nay mai tại Vườn Thiền The Huntington Gardens - Pasadena

Hoa Xác Thối Khổng Lồ - Amorphophallus titanium

Vườn Thiền The Huntington Garden 2014 -- www.HoPhap.Net

_()_

Khi thấy (ngửi) Hoa này
Nguyện cho chúng sinh
Quán Pháp bất tịnh
Chứng đạt Pháp Thân

_(())_ Nam mô A-Di-Đà Phật _(())_

Hoa Xác Thối Khổng Lồ - Amorphophallus titanum: Chùm hoa của cây này có thể cao đến 3 m. Như các loài vân môn và hồng môn, chùm hoa bao gồm một bông mo được cấu thành bởi các hoa nhỏ, có mùi; và có một mo bao quanh trông giống một cánh hoa lớn. Mo của hoa chân bê titan có màu xanh bên ngoài, đỏ sẫm bên trong, và bề mặt mo có nhiều nếp nhăn. Bông mo rỗng bên trong. Bên trong lớp mo, phía dưới bông mo là hai vòng hoa nhỏ. Vòng hoa phía trên bao gồm các hoa đực, vòng phía dưới là rất nhiều lá noãn màu đỏ-cam sáng. "Mùi hương" của cây chân bê titan giống như mùi của thịt thối, thu hút các loài ruồi ăn xác chết (họ Sarcophagidae) thụ phấn cho chúng. Màu đỏ sẫm và bề mặt nhám của hoa cũng tạo cảm giác rằng bông mo là một miếng thịt. Trong khi hoa nở, đỉnh bông mo có nhiệt độ tương tự nhiệt độ cơ thể người, giúp làm bay hơi, phát tán mùi hương của hoa. Nhiệt độ này cũng được coi là một tác nhân gây ảo giác đối với các loài côn trùng ăn xác chết.
Cả hoa đực lẫn hoa cái đều nở trên cùng một chùm hoa. Các hoa cái nở trước, rồi các hoa đực nở 1–2 ngày sau. Việc này làm tránh sự tự thụ phấn của hoa.
 
Sau khi hoa tàn, một chiếc lá duy nhất mọc lên từ giả thân hành của cây dưới mặt đất. Chiếc lá mọc trên một thân cây, về sau phân thành ba nhánh tại đỉnh, mỗi nhánh mang nhiều lá nhỏ. Cấu trúc lá này có thể cao đến 6 m, rộng đến 5 m. Mỗi năm, chiếc lá cũ chết và một chiếc lá mới sẽ mọc lên. Khi thân hành đã có đủ dưỡng chất, nó ngủ trong bốn tháng và quá trình được lặp lại.
Giả thân hành của loài này là loại lớn nhất được biết đến, nặng khoảng 50 kg.[3] Khi một cây tại Vườn thực vật hoàng gia Kew được thay chậu sau quá trình ngủ, khối lượng cân được của nó là 91 kg.[4]
 
Vườn Thiền -- The Huntington Gardens 2014 -- www.HoPhap.Net
Vườn Thiền The Huntington Gardens August 21, 2014 -- Photo by iTemple HoPhap.Net
----------------------------------------

HOLD YOUR NOSE! 

HOLD YOUR NOSE! 

Another stinky Corpse Flower is getting set to bloom in the Conservatory. Experts predict Aug. 22-24, 2014...

(Bấm vào LINK đọc thêm chi tiết) -->  Corpse Flower sẽ nở nay mai tại Vườn Thiền The Huntington Garden

Trần gian để lại -- Lê Triều Phương


Trần gian để lại -- Lê Triều Phương -- www.HoPhap.Net
Trần gian để lại -- Lê Triều Phương -- www.HoPhap.Net

Trần gian để lại
LÊ TRIỀU PHƯƠNG

Một mai ba tấc đất vùi
Trần gian để lại nụ cười cho hoa.

Trần gian để lại… là tâm sự của thi sĩ Quách Tấn đã gây cho chúng tôi nhiều xúc động và suy nghĩ. Trần gian để lại… được rút từ câu thơ "Trần gian để lại nụ cười cho hoa". Có phải Quách Tấn chỉ để lại cho trần gian duy có một nụ cười cho hoa? Chắc chắn là không! Quách Tấn đã để lại cho trần gian nhiều thứ lắm chứ. Nào là gia tài văn thơ đồ sộ với 22 tác phẩm thơ, thơ dịch và 35 tác phẩm văn xuôi, trong đó có những tác phẩm gồm có 2 – 4 tập thơ cả nghìn trang. Nào là quan niệm về văn thơ, về kinh nghiệm sống trong thời chiến tranh, về quê hương v.v. Nhưng tại sao Quách Tấn mong để lại nụ cười cho hoa trước khi được chon trong lòng đất?

Một mai ba tấc đất vùi
Trần gian để lại nụ cười cho hoa.

Từ "vùi" trong câu Một mai ba tấc đất vùi nghe sao mà đau xót cho số phận của một nhà thơ. Và Trần gian để lại nụ cười cho hoa có thể gây cho người đọc một thoáng cao ngạo nào đó ẩn hiện trong câu thơ.​

​Hoan hỷ bấm vào link đọc tiếp những cảm tưởng thay cho chúng ta và làm cho chúng ta phải SUY TƯ ---> Trần gian để lại


Khổ Quá -- Gia Hiếu: 1 clip Video thú vị mà bạn chưa từng nghe câu trả lời của một bậc Thầy khiến cho bạn phải cần nên SUY TƯ


Khổ Quá

Đời là bể khổ, mà nỗi khổ lớn nhất là ai cũng phải chết.  Cái chết luôn rình rập đến bất cứ lúc nào. Chết đi, bao của cải, danh vọng đều bỏ lại, chỉ có nghiệp tốt xấu tạo tác ở đời là mang theo.  Chính cái nghiệp ấy cuốn con người vào vòng luân hồi sinh – tử … Có được kiếp người là vô cùng quý giá. Vậy nên, việc tận dụng từng giờ từng phút mà tu tập sửa mình, tẩy rửa nghiệp xấu đề giải thoát là việc quan trọng hơn cả.

Hoan hỷ bấm play, chờ xong quảng cáo nếu có hoặc bấm vào Skip Ad ở góc phải để bỏ qua phần quảng cáo và vào xem clip Video thú vị mà bạn chưa từng nghe câu trả lời của một bậc Thầy khiến cho bạn phải cần nên SUY TƯ và THỰC HÀNH.

Thứ Ba, ngày 19 tháng 8 năm 2014

“Di dời” Tượng đài Quách Thị Trang -- Mặc Giang

TRANG HỞI TRANG ! EM VẪN LÀ SAO SÁNG -- iTemple: www.HoPhap.Net
TRANG HỞI TRANG ! EM VẪN LÀ SAO SÁNG -- iTemple: www.HoPhap.Net"Di dời" Tượng đài Quách Thị Trang

"Trang hỡi Trang, em là vì sao sáng
Giữa khung trời mây trắng với trăng thanh"

Một công trường lưu dấu tích tên em
Nay bị di dời, Trang ơi em có biết
Năm mươi năm giữa Sài Gòn náo nhiệt
Chợ Bến Thành nhộn nhịp khách lại qua
Mỗi một khi nhìn bức tượng kiêu sa
Lòng thương tiếc một nữ sinh đã chết
Đạn lạnh lùng thấu tim em ngã gục
Máu phún tuôn em nhắm mắt lìa đời
Tà áo bay bị rách toát tả tơi
Em bị chết bởi bạo tàn chế độ
Nơi em chết dựng bức tượng nho nhỏ
Để tiếc thương để đánh dấu một thời
Năm mươi năm trang lịch sử khôn nguôi
Nay di dời có nghĩa là biến mất
Di dời đi đâu, nào ai có biết
Một góc công viên, hay xó bảo tàng
Dù có trịnh trọng, hay chốn bỏ hoang
Nhưng không phải là nơi em đã chết
Đất mênh mông sao lòng người quá chật
Tượng nhỏ nhoi nào chiếm khoảnh không gian
Phố sá Thành Đô sóng người ngập tràn
Em chỉ một mình mà không chỗ đứng
Em đã chết rồi, em không thể nói
Chế độ xưa bắn em, chết không toàn thây
Chế độ nay dời em, ra khỏi nơi đây
Chết làm gì có quyền, đó là quyền người sống?

(Hoan hỷ đọc hết bài thơ tại LINK) --> "Di dời" Tượng đài Quách Thị Trang -- Mặc Giang


Hình ảnh Đạo tình trong đêm Tiệc Gây Quỹ Hoằng Pháp năm 2014 vừa qua của Tu Viện Hộ PhápHình Ảnh Phật Sự Đặc Biệt tại Nam California:

Đêm Tiệc Chay Gây Quỹ và Kính Mừng Đại Lễ Vu Lan Bồn Báo Hiếu 2014 của Tu Viện Hộ Pháp tại Little Saigon - Quận Cam   

Thân mời quý thiện hữu tri thức xem các hình ảnh thân thương đạo tình trong đêm Tiệc Gây Quỹ Hoằng Pháp năm 2014 vừa qua của Tu Viện Hộ Pháp.

Tiec Chay -- www.HoPhap.Net

(Hoan hỷ bấm vào link dưới để xem hình)

Hình ảnh Đạo tình trong đêm Tiệc Gây Quỹ Hoằng Pháp năm 2014 vừa qua của Tu Viện Hộ Pháp 
 

Nguyện người khi thấy nghe

Đều phát lòng Bồ đề

Tu mãi hết kiếp này

Cùng nhau về Tịnh Độ

_(())_


Thứ Bảy, ngày 16 tháng 8 năm 2014

Thường uống rượu bia phải trả một giá để giảm cân, bằng không tử thần sẽ ghé thăm

Thường uống rượu bia phải trả một giá để giảm cân, bằng không tử thần sẽ ghé thăm

Phải tập thế (push up) hít đất/chống đẩy 29 phút mới tiêu hết số calo do một ly champage nạp vào.  Với một chai bia loại nhẹ, bạn phải thế thể dục gập bụng (sit up) suốt 37 phút mới loại bỏ hết số calo dư của nó.  Người có trí .....(hoan hỷ bấm vào link xem biểu đồ thú vị này) -->  Phải trả một giá để giảm cân