Phap Am
 • Trà Đạo: Tưởng Niệm Ân Đức Bậc Sinh Thành

 • Đêm Trà Đạo Lần Thứ Nhất Năm 2010 Tại Tu Viện Hộ PhápThầy Viện Chủ Tu Viện Hộ Pháp


 • Oai Lực Niệm Phật/Khẩn Niệm Phật

 • Niệm Phật Thất Mùa Phật Giáng Sinh 2009A-Di-Đà Như Lai Sứ Giả Thích Tuệ Uy


 • Giảng Kinh Bộ Đại Bát Nhã T.1, Q.8, Tr.169

 • Buổi Lễ Đại Cúng Dường Tam Bảo trưa Chủ Nhật Dec. 20, 2009Phật tử Thích Tuệ Uy, Phương Trượng HoPhap.Net


 • Trà Đạo: Một Lần Hộ Niệm Được Vãng Sinh

 • Trà Đạo Mùa Phật Giáng Sinh 2009 PL 2553Trưởng Tử Như Lai T.K. Thích Tuệ Uy


 • Trà Đạo: Câu Chuyện Bà Tuyết Vãng Sinh Cực Lạc phần 1

 • Buổi Trà Đạo Mùa Phật Giáng Sinh tại Hộ PhápTrưởng tử A-Di-Đà Như Lai Thích Tuệ Uy


 • Trà Đạo: Câu Chuyện Bà Tuyết Vãng Sinh Cực Lạc phần 2

 • Mùa Phật A-Di-Đà Thị Hiện Giáng SinhCon Phật A-Di-Đà Tỳ Kheo Thích Tuệ Uy


 • Đêm Trà Đạo trong Mùa Phật Giáng Sinh Dec., 12, 2009

 • Thiền Trà hằng tuần mỗi tối thứ 7 từ 8:45 - 9:45 pmThiền Chủ Thiền Phái Tộc Việt Thích Tuệ Uy


 • Ý Nghĩa Cao Đẹp Về Ngày Giáng Sinh

 • Mùa Giáng Sinh Phật A-Di-Đà 2009 tại Hải NgoạiA-Di-Đà tử Thích Tuệ Uy


 • Đêm Thiền Trà với "Ngọn Nến"

 • Đêm Thiền Trà mỗi tối thứ Bảy tại Tu Viện Hộ Pháp -- Los AngelesTrà chủ: Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp


 • Tứ Vô Lượng Tâm: Bộ Kinh Đại Bảo Tích Q.2, Tr. 187

 • Thời Khoá Tại Tu Viện Hộ Pháp 3048 Lashbrook Ave. El Monte, Ca 91733Tỳ Kheo Thích Tuệ Uy


 • Giảng Kinh Vô Lượng Thọ: 48 Nguyện Phật A-Di-Đà

 • Trà Đạo & Thính Pháp tại Tu Viện Hộ PhápTrà chủ Thượng Tọa Thích Tuệ Uy


 • Truyện Bà Tuyết Vãng Sanh phần 1

 • Trà Đạo & Thính Pháp tại Tu Viện Hộ PhápTrà Chủ Thích Tuệ Uy


 • Truyện Bà Tuyết Vãng Sanh phần 2

 • Trà Đạo & Thính Pháp tại Tu Viện Hộ PhápTrà Chủ Thích Tuệ Uy


 • Phật Pháp Bất Cọng Thứ 16 Đại Bảo Tích Kinh

 • Thời Thính Pháp Hằng Tuần của Tu Viện Hộ PhápThích Tuệ Uy


 • Giảng Bộ Kinh Đại Bảo Tích: Tứ Vô Lượng Tâm

 • Mùa Phật A-Di-Đà Giáng Sinh 2009Hộ Pháp Sứ Giả


 • ý Nghĩa Ngày Lễ Tạ Ơn Tam Bảo Buddhist Thanksgiving

 • Lễ Tạ Ơn Đại Chúng Vân Tập Cúng Dường và Thính PhápThầy Viện Trưởng


 • Giảng Kinh Đại Bát Nhã (Đại Tạng Tập 1, Quyển 8, Trang 163

 • Thời Khóa Thuyết Pháp Ngày Chủ Nhật trong Đại ChúngSa môn Thích Tuệ Uy


 • Giảng Kinh Bộ Đại Bát Nhã (T.1, Q.8, Tr.2)

 • Thời khoá giảng Pháp tại Tu ViệnThích Tuệ Uy


 • Thuyết Giới Ngày Mùng 1 Tháng 9 Âm Lịch 2009

 • Tụng Giới mỗi nữa tháng tại Đạo Tràng Tu Viện Hộ PhápTỳ Kheo Thích Tuệ Uy, Viện chủ Tu Viện Hộ Pháp


 • Phật Pháp Bất Cộng 13 & 14 -- Giảng Bộ Kinh Đại Bảo Tích

 • Thời Khóa Giảng Pháp tại Tu Viện Hộ PhápThầy Viện Trưởng Tu Viện Hộ Pháp


 • Giảng Kinh Thiện Ác Nhân Nhân Quả

 • Khóa Tu Bát Quan Trai Giới Chủ Nhật Đầu Thángthích tuệ uy, người ăn mày công đức Phật


 • Giảng Bộ Kinh Đại Bát Nhã Ba-La-Mật-Đa: Phẩm Tương Ưng (tiếp theo)

 • Thời Khóa Thính Pháp Ngày Chủ NhậtThầy Viện Trưởng Tu Viện Hộ Pháp


 • Đại Bát Nhã Kinh (Đại Tạng Tập I, Phẩm Chuyển Sanh, Tr.154)

 • Thời Pháp Trưa Chủ NhậtThầy Trụ Trì E-Temple HoPhap.Net


 • Giảng Bộ Kinh Đại Bảo Tích

 • Thời Khóa Giảng Pháp Cho Đại Chúng Tại Tu Viện Hộ PhápHộ Pháp Sứ Giả


 • Phật Pháp Bất Cộng 8, 9, 10 Kinh Đại Bảo Tích

 • Đại Chúng Tu Bát Quan Trai Giới Chủ Nhật Tuần Đầu Thángthich tue uy


 • Tụng Giới và Thuyết Giới

 • Tung Giới Mỗi Nữa Tháng Một LầnThượng Tọa Phương Truợng Tổ Đình Hộ Pháp Hải Ngoại


 • Phật Pháp Bất Cộng thứ 7: Giảng Bộ Kinh Đại Bảo Tích Q.2, Tr.248

 • Thời Khóa Thính Pháp của Đại ChúngĐiều Ngự Sứ Giả Tu Viện Hộ Pháp


 • Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Kinh: Thuyết Giảng Tr. 77-137

 • Tu Gieo Duyên Xuất Gia Một Ngày Đêm Chủ Nhật Tuần Đầu Tháng 8Thấy Hộ Pháp -- Los Angeles


 • Phật Pháp Bất Cộng Thứ 4 & 5 - Giảng Bộ Kinh Đại Bảo Tích

 • Mùa Vu Lan Đêm Chủ Nhật Thính Pháp Hàng TuầnThầy Viện Trưởng Tu Viện Hộ Pháp


 • Phật Pháp Bất Cộng Thứ 3: Giảng Bộ Kinh Đại Bảo Tích

 • Thời Khóa Đại Chúng Trà Đạo Đêm Thứ Bảy Hằng TuầnTrà Chủ: Phương Trượng E-Temple Thích Tuệ Uy


 • Phật Pháp Bất Cộng Thứ Hai: Giảng Bộ Kinh Đại Bảo Tích, Q.2, Tr. 242

 • Nhất Tâm Cầu Nguyện Hộ Trì Phật Sự Chùa Quang Thiện, Ontario, CAĐệ tử Hộ Pháp Bồ Tát Thích Tuệ Uy


 • Người Thọ Giới Bị Phạm Tội Nặng Hay Nhẹ & Pháp Sám Hối

 • Đêm 30 Tháng Không Trăng 6 Âm LịchTỳ Kheo Thích Tuệ Uy


 • Lễ Truyền Giới Thập Thiện_Phần (1) Thuyết Giảng Về Giới Thập Thiện

 • Lễ Viá Đức Bồ Tát Quán Thế Âm 19 Tháng 6 Âm Lịch Năm 2009Tỳ Kheo Thích Tuệ Uy


 • Lễ Truyền Giới Thập Thiện -- Phần (2) Truyền Giới

 • Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 19/6/ÂL -- 2009 tại Tu Viện Hộ Pháp, Los Angeles.Thượng Tọa Giới Sư Thích Tuệ Uy, Phương Trượng Tổ Đình Hộ Pháp Hải Ngoại


 • Tụng Giới & Thuyết Giới

 • Tụng Giới Mỗi Nữa Tháng tại T.V. Hộ PhápViện Trưởng T.V. Hộ Pháp


 • Kinh: Bộ Đại Bát Nhã, Phẩm Tương Ưng, Tr. 141

 • Tu Bát Quan TraiTT. Thích Tuệ Uy


 • Kinh Phương Tiện Phật Báo Ân Tr. 50-79

 • Friday Night July 31, 2009 Tại Tu Viện Hộ PhápThầy Viện Trưởng Tu Viện Hộ Pháp


 • Kinh Đại Bảo Tích Q.2, Tr.230: Hành và Vô Hành

 • Tối Chủ Nhật July 26, 2009T.T. Thích Tuệ Uy


 • Trì Niệm Phật A-Di-Đà

 • hophap.netthich tue uy