Thứ Hai, 29 tháng 1, 2024

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ Đức TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN

 GIÁO HI PHT GIÁO VIT NAM THNG NHT HOA K

VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION 

              HI ĐNG ĐIU HÀNH 
      COUNCI OF MANAGEMENT CENTRAL OFFICE 

4717 W. First Street, Santa Ana, CA 92703 – U.S.A.  |  Tel.: (714) 571-0473 

 

 

 

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ Đức TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN 

 

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH: 

Hòa Thượng Thích Chơn Điền  

Hòa Thượng Thích Huyền Tôn  

Hòa Thượng Thích Chơn Thành  

Hòa Thượng Thích Phước Thuận  

Hòa Thượng Thích Bảo Lạc

Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa  

Hòa Thượng Thích Trí Tuệ

Hòa Thượng Thích Tịnh Từ  

Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt 

Hòa Thượng Thích Chơn Trí  

Hòa Thượng Thích Đạo Quang

Hòa Thượng Thích Minh Đạt  

Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh  

Hòa Thượng Thích Minh Tuyên

Hòa Thượng Thích Minh Hồi

Hòa Thượng Thích Pháp Tánh

Hòa Thượng Thích Nguyên An  

Hòa Thượng Thích Như Điển

Hòa Thượng Thích Minh Mẫn

Hòa Thượng Thích Thiện Quang

Hòa Thượng Thích Trí Thành

Hòa Thượng Thích Bổn Đạt

 

Trưởng Ban: HT. Thích Nguyên Trí


Phó Ban: HT. Thích Nguyên Siêu (đối nội), HT. Thích ThôngHải (đối ngoại


Ban Thư : HT. Thích Minh Dung,   Tâm Quang – VĩnhHảo


Ban Xướng Ngôn: TT. Thích Nhật Trí, TT. Thích Hạnh Tuệ, TT. Thích Chánh Định, TT. Thích Đức Trí


Ban Trần Thiết: TT. Thích Pháp Tánh, TT. Thích Huệ Minh, TT. Thích Thông , TT. Thích Tín Mãn


Ban Tiếp Tân: HT. Thích Tuệ Uy  Quảng Phước – HuỳnhTấn Lê,   Quảng Trà – Nguyễn Thanh Huy


Ban Trai Soạn: NS. Thích Nữ Huệ Chiếu, NS. Thích Nữ Giới Định


Ban Thị Giả & Hành Đường: Ni Chúng Tu Viện Đại Bi 


Ban Âm Thanh & Ánh Sáng: ĐĐ. Thích Đức Trí


Ban Trật Tự & Vệ SinhPhật tử Chùa Bát Nhã


Ban Tiếp Nhận  Liên Lạc: 

NS. Thích Nữ Giới Định – 

Phone: (714) 306-4249

NS. Thích Nữ Nguyên Bổn – 

Phone: (714) 709-0337


Ban Vận ChuyểnĐạo hữu Lưu Văn Dương – Phone: (562) 405-4240


Ban Thủ Quỹ: Ni  Thích Diệu Tánh  Pháp Tạng | 

Cúng dường Tang lễ: 

Check ghi “Chùa Bát Nhã”, 

hoặc zellevào số (714) 266-4171 - Memo: Cúng dường Tang lễ

 

Ban Nghi Lễ

HT. Thích Phước Thuận, HT. Thích Nhật Quang 

Chủ sám: HT. Thích Phước Thuận

Chấp lệnh: HT. Thích Tuệ Uy, TT. Thích Huệ Minh 

Công văn: TT. Thích Tâm LươngPhó Công văn: TT. ThíchHương Đàm

Kinh : TT. Thích Tín Mãn, TT. Thích Hương Niệm, TT. Thích Đạo Nghiệp, TT. Thích Tín Chánh, TT. Thích Thông.  

Nhạc lễ: TT. Thích Hương Đàm

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ Đức TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN

 

Thứ ngày 31 tháng 01 năm 2024 (21.12 Quý Mão

10:00 AM: Lễ nhập kim quan – thọ tang 

10:30 AM: Truy tiến Giác Linh 

12:00 PM: Ngọ trai

02:00 PM: Lễ viếng

04:00 PM: Tụng kinh  

05:00 PM: Lễ viếng

06:30 PM: Dược thực

08:00 PM: Tụng kinh

 

Thứ Nămngày 01 tháng 02 năm 2024 (22.12 Quý Mão

06:00 AM: Công phu sáng

07:30 AM: Tiểu thực

09:00 AM: Lễ viếng

10:30 AM: Cung tiến Giác Linh 

12:30 PM: Ngọ trai

02:00 PM: Lễ Truy Tán Công Hạnh ĐLHT ( chương trìnhriêng

04:00 PM: Lễ viếng

06:00 PM: Dược thực

07:30 PM: Đêm thắp nến tưởng niệm & thiền trà ( chươngtrình riêng

 

Thứ Sáungày 02 tháng 02 năm 2024 (23.12 Quý Mão

06:00 AM: Vân tập trước linh đài

06:30 AM: Lễ Phất trần tuyên Pháp ngữ 07:00 AM: Phụng tống kim quan trà tỳ 08:30 AM: Hoàn mãn

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRUY TÁN CÔNG HẠNH ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN 

 

Bắt đầu từ 2 giờ chiều thứ Nămngày 01 tháng 02 năm 2024 (22.12 Quý Mão

1. Phật tử vân tập trước Giác linh đài
2. Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm
3. Cử 3 hồi chuông trống Bát nhã
4. Giới thiệu thành phần tham dự
5. Cung tuyên Tiểu sử  Hành trạng của Đức Trưởng lão HòaThượng
6. Điếu văn / Thi điếu của các Giáo Hội
7. Tuyên đọc điện thư phân ưu của các Giáo HộiHội đoàn
8. Cảm niệm của chư tôn Thiền Đức
9. Cảm niệm của Môn đồ Pháp quyến
10. Kỳ siêu – cung tiến Giác Linh 
11. Cảm tạ của Ban Tổ Chức

 

Nam  Từ Lâm Tế Chánh TôngTrí Bản Đột Không PhápPhái Đệ Nhị Thập Tứ ThếViệt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ GiáoHộiGiáo Phẩm Hội Đồng Chánh Văn Phònghúy thượngTHẮNG hạ HOAN, hiệu LONG HOAN, Trưởng lão Hòathượng Giác linh thùy từ chứng giám.

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét