Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Tin tức Phật giáo Thế giới & Hoa Kỳ (tuần thứ 1, tháng 8 - 2014)
Namo Buddhaya --- www.HoPhap.Net
Namo Buddhaya --- www.HoPhap.Net

Tin tức Phật giáo Thế giới & Hoa Kỳ (tuần thứ 1, tháng 8 - 2014)

​Hoan hỷ bấm vào link theo dõi các tin quan trọng này -​>
--


 
 ================


Tu Viện Hộ Pháp 
3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA

Trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:00 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 3 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail: TuVienHoPhap@Gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét