Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

Thông Bạch Vu Lan PL. 2558 – 2014 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION


HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM

CHÁNH VĂN PHÒNG

704. East "E" Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A. | Tel. & Fax: (949) 986-2433

_____________________________


Thông Bạch Vu Lan PL. 2558 – 2014Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni và toàn thể chư thiện nam tín nữ,


Mùa Vu Lan năm nay chúng ta cùng quán niệm những ý nghĩa trọng đại của ngày lễ và những liên hệ đối với Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ của chúng ta....​


 
​(Hoan hỷ bấm vào đọc tiếp) --> Thông Bạch Vu Lan PL. 2558 – 2014​


========================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét