Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

Ân nhân yêu thương và ân nhân nhẫn nhục


Ân nhân yêu thương và ân nhân nhẫn nhục
Bài pháp do đức Garchen Rinpoche thuyết tại Los Angeles, CA

Ngày 11 tháng 4 năm 2011

Đối với tôi,  trong cuộc đời này có hai loại chúng sinh hữu tình: những ân nhân của 'thương yêu' và những ân nhân của 'nhẫn nhục' của tôi. Đa số là các ân nhân thương yêu; họ rất tử tế và giúp đỡ tôi. Một số người khác lại tìm cách hãm hại và gây trở ngại; đó là những ân nhân 'nhẫn nhục' của tôi.

Sự tử tế của mỗi ân nhân ngang bằng nhau và do đó, tình yêu thương mà tôi dành cho họ cũng bình đẳng như nhau. Những ân nhân 'nhẫn nhục' lại còn có thể tử tế với tôi hơn thế nữa bởi vì họ tạo điều kiện cho tôi thực hành và hoàn thiện hạnh nhẫn nhục. Như thế, tôi rất biết ơn những người không ưa thích tôi và làm cho tôi phải điều phục cơn giận của mình.

Đồng thời, tôi cũng phát khởi niềm thương cảm, từ bi to lớn cho sự ưu phiền khổ não của họ, nhưng khi họ cho phép tôi thực hành kham nhẫn, giúp  cho tâm sân hận, đố kỵ của tôi giảm bớt, thì  họ chính là những vị thầy của tôi. Bởi thế, cuối cùng, khi tôi đạt đến được giác ngộ, và khi tất cả tâm sân hận và đố kỵ của tôi không còn nữa; đó là nhờ vào lòng tốt của họ. Do đó, tôi yêu thương họ vô cùng.

Bạn có ý tìm hiểu và đọc hết bài này xin hoan hỷ bấm tại Link này--->
Source: http://www.hophap.net/hp/default.asp?15659=5&596=29&759=2019&59615=4

Phòng Tìm Hiểu Phật Pháp - E-Temple: HoPhap.Net
 
================
In Buddha We Trust
================

E-Temple: HoPhap.Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét