Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

Thư Mời Phật Đản của GH Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan & Chùa Pháp Quang

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI Tại ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN       
CHÙA PHÁP QUANG
12 Freeman Road, Durack, QLD 4077.  Australia
Tel 07-33721113 * Mobile 0402-442431 * Fax 07-33729988
    ———————————————————————————————————
                                               PHẬT LỊCH 2555, Brisbane ngày 15 tháng 4 năm 2011
 
THƯ MỜI ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
 
Kính gởi toàn thể quí Đồng hương, quí Đồng bào Phật tử và Thân hữu,
 
Phật Đản 2635 - Phật lịch 2555 lại về, Ngày Khánh Đản thiêng liêng của Đức Phật, ngày Khai Thị chúng sanh đi vào biển tuệ Đức Như Lai, ngày mở ra hành trình giải thoát cho chúng sanh trên sáu nẻo ba đường. Đức Phật là Đấng Cha Lành chung bốn loại, là bậc Thầy của tất cả Thiên Nhơn. Sự thị hiện của Đức Phật là Thông Điệp Sống của Từ bi, bình đẳng, thánh đức, nhân bản, hòa bình. Ba rừng giáo lý và 80 năm trụ thế của Ngài là Thông Điệp muôn đời cho vạn loại soi chung. Chúng sanh trên cõi Ta Bà và ba ngàn thế giới đều nhờ ơn tế độ.
 
Liên Hiệp Quốc công nhận tuyên dương là Ngày Phật Đản Quốc Tế. Người Phật tử thắp sáng đuốc tuệ trên khắp trần gian, người không là Phật tử vui sống trong an lành, tình thương và hiểu biết. Dùng mắt thương yêu nhìn cuộc đời, dùng bàn tay nhân ái thắm tô xây dựng, dùng từ tâm mở cửa mọi dung thông, cho nhân loại hết khổ đau, cho nhân sinh xã hội thấm nhuận Ánh Đạo Vàng. Đạo Phật đi đến đâu, hòa bình đi đến đó; Phật Giáo đi đến đâu, nhân thế vạn mừng vui, chỉ hướng thuyền đời, thăng hoa sự sống.
 
* Hòa nhau cầu nguyện mong ước chung của nhân loại khắp năm châu
* Hướng về Ngày Phật Đản Thiêng Liêng cho Phạm Vũ huy hoàng
* Hướng về Ngày Khánh Đản nhiệm mầu cho Ánh Đạo Vàng tỏa chiếu muôn phương
* Hướng về Đức Từ Bi vi diệu cho Chân Thiện Mỹ thắm đượm tình người
* Cầu nguyện Bão lụt tại Úc Đại Lợi, Động đất tại Tân Tây Lan, Động đất Sóng thần tại Nhật Bản, Phi Luật Tân, Miến Điện và mọi thiên tai khắp nơi chấm dứt.
* Cầu nguyện mọi gây hấn và chiến tranh kết thúc. Tự do, bình đẳng, nhân bản, hòa bình, an lành cho tất cả quốc gia, chủng tộc.
 
Lễ Quy Y Tam Bảo cho Phật tử hữu duyên vào lúc 4 giờ chiều Thứ Bảy ngày 14 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày 12 Tháng Tư âm lịch.
 
Giáo Hội và Chùa Pháp Quang trang trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản 2635 - Phật lịch 2555 năm nay tại địa điểm Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Road, Durack, QLD 4077, vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 15-5-2011, nhằm ngày 13 tháng Tư, Âm lịch.  
 
Trân trọng kính mời toàn thể quí Đồng hương, Đồng bào Phật tử và Thân hữu cùng nhau tham dự, chân thành cầu nguyện cho Đại Lễ Phật Đản được thành tựu viên mãn.
 
Trân trọng kính mời,
Trụ Trì Chùa Pháp Quang—Tỳ Kheo Thích Nhật Tân
 ------------------------
-----------------
----------
---
 
Namo Sakya Muni Buddha
----------
Phật Đản nhiệm mầu
 
Hai mươi lăm thế kỷ còn quá ngắn
Hoa Vô Ưu thơm ngát tỏa mười phương
Lâm Tỳ Ni trong vắt đón ánh dương
Bảy đóa sen nâng bước chân Đức Phật
 
Tay chỉ lên trời, tay chỉ xuống đất :
"Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn"
Lay chuyển ngân hà, rúng động càn khôn
Chân diệu hữu băng ngang dòng sinh diệt
 
Khắp Thiên Nhơn lòng vui mừng khôn xiết
Đã đợi chờ vô lượng kiếp trôi qua
Đến hôm nay mới diện kiến Phật Đà
Soi đuốc tuệ phá tan màn tăm tối
 
Vườn Lâm Tỳ Ni nhạc trời mở hội
Nước Ca Tỳ La hoa kết nhà nhà
Hân hoan mừng Đức Phật tổ Thích Ca
Kể từ đó cõi Ta Bà hết khổ
 
Hai mươi lăm thế kỷ : phong đầu gió
Vân đầu mây còn ngậm tuyết đầu sương
Đạo giải thoát là đạo lý chơn thường
Có nghĩa gì bóng thời gian giả định
                                 
Trùm pháp giới, đâu không là Phật Tánh
Phủ sắc không, đâu chẳng phải Pháp Thân
Bởi vô minh nên khổ hải trầm luân
Đáo bỉ ngạn phiêu du thuyền bát nhã
 
Hoa Vô Ưu nở một lần là thế
Nở một lần miên viễn đến thiên thu
Ngược vô thỉ vẫn không có chỗ dư
Tận vô chung vẫn không còn chỗ thiếu
 
Ngày Khánh Đản muôn đời siêu tuyệt diệu
Bởi Phật tâm Phật tánh siêu tuyệt vời
Vượt thời gian, cũng không đầy không vơi
Xuyên không gian, cũng không tăng không giảm
 
Người con Phật, không những mừng Khánh Đản
Mà bước đi trên lục độ vạn hạnh phổ châu sa
Khắp Tam Đồ đều thấm nhuận Phật Đà
Khắp Bát Nạn đều nhờ ơn tế độ
 
Đến khi nào chúng sanh không còn khổ
Đến khi nào chúng sanh không còn đau
Ngày Phật Đản vẫn rạng rỡ nhiệm mầu
Dòng sinh diệt nhập lưu Ngàn Hoa Tạng.
 
Viết, cúng dường Phật Đản  
TNT Mặc Giang
 
Phòng Tin Tức Giáo Hội -- E-Temple: HoPhap.Net
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét