Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

Tin tức Phật giáo Thế giới (tuần thứ 3, tháng 4.2011) & Thông Bạch Phật Đản


www.HoPhap.Net Press

In Buddha We Trust


A-Di-Đà Phật,

Thưa bạn,

Đây là cánh cửa thông truyền để phổ biến Phật Pháp mầu nhiệm lợi lạc người hữu duyên.  Bạn có quyền bấm bỏ E-Mail này nếu bạn không thích và rất tiếc tôi không biết bạn thích món ăn tinh thần nào.  Nhưng tôi vẫn hi vọng rằng bạn sẽ đọc vì bạn không muốn phụ tấm lòng, công sức và thời gian của tôi đã nghĩ đến bạn.  Tôi cũng rất bận rộn như bạn "Vừa tụng kinh mà lo việc nước/làng" vì bạn và tôi đều "Ăn cơm Phật lật bật suốt ngày!"  Bạn đọc E-Mail này nếu có công đức nào tôi xin hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sinh.  Rất cám ơn bạn nhiều.  Ước nguyện pháp Phật thông truyền vô chướng ngại.

Kính lễ,

Namo A-Mi-Da Buddha __()__ In Buddha We Trust

Ban Hoằng Pháp E-Temple www.Hophap.Net


TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (TUẦN THỨ 3 THÁNG 4 , 2011)

Bao gồm các tin chính như sau:

TRUNG QUỐC: Xây dựng lại tu viện Trangu

IRAN: Đối thoại Hồi giáo-Phật giáo tại thành phố Qom

NEPAL: Lễ hội thắp đèn của Phật giáo để tưởng niệm thân nhân quá cố


TRUNG QUỐC: Nhà bảo tàng dành cho các tác phẩm khắc đá cổ


MÃ LAI: Lễ trao Quỹ Cứu trợ Động đất và Sóng thần Nhật Bản


Theo dõi hết bản tin chi tiết,

Bạn hoan hỉ bấm vào Link này nhé --- > http://www.hophap.net/hp/default.asp?15659=5&596=62&759=2021&59615=4

Các bản Tin Tức khác của Giáo Hội & Thông Bạch Phật Đản các Châu:


http://www.hophap.net/hp/?15659=5&596=64&759=2024&59615=4

http://www.hophap.net/hp/?15659=5&596=64&759=2023&59615=4

http://www.hophap.net/hp/?15659=5&596=64&759=2022&59615=4

Thank you

Ban Hoằng Pháp E-Temple: www.HoPhap.Net


=================

No matter the distance between your homes and Ho Phap Monastery,

the distance between our hearts will never change.================
In Buddha We Trust
================
Ho Phap Monastery
E-Temple: www.HoPhap.Net

E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com 

Interesting Resources: Những Websites  thú vị khác của Tu Viện:

Check out our blog and follow us on Twitter

01/  http://www.hophap.net/

02/  http://twitter.com/tuvienhophapusa

03/  http://blog.hophap.com/

04/  http://picasaweb.google.com/pphatphap

05/  http://picasaweb.google.com/tuvienhophap

06/  http://tuvienhophapusa.wordpress.com/

07/  http://friendfeed.com/thichtueuy

08  http://blog.hophap.com/

09  http://www.box.net/TuVienHoPhapUSA

10/  http://podcast.hophap.com/about/

11/  http://www.youtube.com/view_play_list?p=C091D7FE59A9102D

 

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

 

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

 

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

 

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực LạcKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét