Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

Chúc Mừng Vị Khách Thứ 76001 hom nay tai www.HoPhap.Net


Chúc Mừng Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian!
 
 
Master Thich Tue Uy www.HoPhap.Net
Tỳ kheo Thích Tuệ Uy,
 
 
Chúc Mừng Vị Khách Thứ   76001
 
 Đến Thăm Viếng Tu Viện Hộ Pháp Sáng Hôm Nay www.HoPhap.Net
 
 
TONG SO VIENG THAM: 76001
 
HIEN DANG ON LINE:  6
 
TONG SO HOM NAY:  358
 
HOM NAY NGAY: APRIL 7, 2011
 

 
 
Ban Hoằng Pháp của Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian thành tâm đảnh lễ tri ân và cảm niệm ân đức quý chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni đã hộ niệm và đóng góp phật sự hoằng pháp nơi Đạo Tràng HoPhap.Net trong suốt thời gian qua và tiếp tục trong tương lai. 
 
Đồng thời, Ban Hoằng Pháp chân thành cảm niệm công đức quý báu của quý Phật tử Tu Viện Hộ Pháp, chư Phật tử mười phương đã ủng hộ, và quý mạnh thường quân đã nhiệt tâm đóng góp giúp đỡ cho sứ mệnh hoằng pháp trên Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian được phát triển cho đến ngày hôm nay và đã đem lại lợi ích cho Đạo Pháp và Dân Tộc Việt Nam hiện tại và tương lai.
 
Kính mong chư Tôn Đức Tăng Ni luôn gia tâm hộ niệm và Đồng bào Phật tử tiếp tục ủng hộ sứ mệnh hoằng pháp của Tu Viện Hộ Pháp & HoPhap.Net để đem lại niềm vui pháp lạc cho mọi người.
 
Ban Hoằng Pháp xin nhất tâm hồi hướng công đức này đến pháp giới chúng sinh đồng ân triêm lợi lạc, đồng thành Phật Đạo.
Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát!
TM Ban Hoằng Pháp E-Temple www.HoPhap.Net
Khể thủ,
Tỳ kheo Thích Tuệ Uy
 
 
 
 
================
In Buddha We Trust
================

Missionary Headquarters
E-Temple: www.HoPhap.Net
E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com 
========================================

 

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

Trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 4 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, Sunday Evening & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail: tuvienhophap@gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

 Tỳ kheo Thích Tuệ Uy, Viện chủ Tu Viện Hộ Pháp "Trên không gian" HoPhap.Net
Tỳ kheo Thích Tuệ Nghiêm, Viện chủ Tu Viện Hộ Pháp, Los Angeles

Interesting Resources Những Websites  thú vị khác của Tu Viện:

01/  http://www.hophap.net/

02/  http://twitter.com/tuvienhophapusa

03/  http://tuvienhophapmonastery.blogspot.com/

04/  http://picasaweb.google.com/pphatphap

05/  http://picasaweb.google.com/tuvienhophap

06/  http://tuvienhophapusa.wordpress.com/

07/  http://friendfeed.com/thichtueuy

08  http://blog.hophap.com/

09  http://www.box.net/TuVienHoPhapUSA

10/  http://podcast.hophap.com/about/

11/  http://www.youtube.com/view_play_list?p=C091D7FE59A9102D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét