Thứ Tư, 6 tháng 4, 2011

Một Tiết Mục Văn Nghệ Đặc Sắc Diễn Tập Cúng Dường Phật Đản

Merry Sakyamuni Buddha and Happy Buddha Day!
 
Một Tiết Mục Văn Nghệ Đặc Sắc Diễn Tập Cúng Dường Phật Đản của các em thiếu nhi thần đồng biểu diễn thật là tuyệt vời với các cây đàn Guitar bởi các em Cha, Sun, Chon, v.v...

Kính mời bạn xem và bạn sẽ không thể nào tin được đôi mắt của bạn khi bấm vào đây để kéo màn ---> Văn Nghệ Diễn Tập Cúng Dường Phật Đản

THE BEST YOU'LL EVER HEAR!!

Many kids around the world every day diligently practice the guitar. It is difficult for us to imagine how much time and effort were needed to do these small Sjevernokoreanci for achieving this level of skill.

Listen to them, because I doubt you'll be somewhere else in a position to hear such a group of virtuoso at the kindergarten age.
 
Enjoy!

May Buddha Bless You and Yours,
 
Tu Vien Ho Phap 
 
================
In Buddha We Trust
================

Missionary Headquarters
Ho Phap Monastery
E-Temple: www.HoPhap.Net
E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com 
========================================
 
Hội Trường Văn Nghệ -- E-Temple: www.HoPhap.Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét