Thứ Tư, 6 tháng 4, 2011

Hãy tỏ ra mình là Phật tử - I am Buddhist

 

I am Buddhist!  I am a Buddhist Citizen!  I am practicing Buddhism!

I am Buddhist and I am proud of my Buddhist Citizenship

Hãy tỏ ra mình là Phật tử

Đây là những lời tha thiết chúng tôi muốn được đến tận tai, vào tận lòng toàn thể các vị Phật tử tại gia. Chúng tôi mong được tiếng vang dội của quý vị đáp lại lòng chân thành của nó. 

Trước hết, chúng tôi xin quý vị hãy thẳng thắn tỏ ra mình là Phật tử trong bất cứ trường hợp nào.

 
Xin bạn vui lòng đọc hết bài viết thú vị này tại Link này -----> Hãy tỏ ra mình là Phật tử
 
 
 
================
In Buddha We Trust
================

Missionary Headquarters
Ho Phap Monastery
E-Temple: www.HoPhap.Net
E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com 
========================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét