Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011

CIA Đã Lặng Lẽ Mở Trụ Sở Tại Hà Nội -- VN Đồng Ý Vịnh Cam Ranh Sẽ Đón Tàu Mỹ


CIA

I'm so happy!  Thanks Buddha!

I'm so happy! CIA đã mở Trụ Sở chính thức tại Hà Nội. 

Sau 36 năm dài chờ đợi  để có ngày hôm nay,

my people thoát nạn bị nghi ngờ và chụp mũ là CIA phản động,  bị tra tấn tù đày chết chóc thật oan uổng  biết chừng nào!!! 

Click ---> CIA Đã Lặng Lẽ Mở Trụ Sở Tại Hà Nội - VN Đồng Ý Vịnh Cam Ranh Sẽ Đón Tàu MỹKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét