Thứ Ba, 1 tháng 3, 2011

Phóng sự hình ảnh Phật sự Feb 26, 2011: Đón Phật Về - Lễ An Vị Phật tại gia đình Pt Quảng Diệu Trí, Nam California

Phóng sự hình ảnh Phật sự Feb 26, 2011: Đón Phật Về - Lễ An Vị Phật tại gia đình Pt Quảng Diệu Trí, Nam California

Sau khi quy y Tam Bảo, thiết lập một bàn thờ trang nghiêm tại tư gia là một điều cẩn phải làm của người con Phật. Sau nhiều tháng chuẩn bị từ chổ thờ Phật nơi nào trong nhà cho thật xứng đáng để thỉnh Ngài về an ngự cúng dường cho đến cách thiết trí bàn thờ, thỉnh Phật, và chọn ngày hợp thời cát tường để thỉnh Tăng đến chứng minh lễ An Vị. 

Ngày 26 tháng 2 năm 2011 là ngày vui của toàn gia đình Phật tử Quảng Diệu Trí đã cung thỉnh không những được vị sư phụ mà còn thỉnh được đông chư Tăng Ni khác cùng đến tham dự trong đó có sự quang lâm chứng minh của T.T. Thích Tuệ Uy phương trượng Tu Viện Hộ Pháp. 

Buổi lễ đã diễn ra thật trang nghiêm ấm cúng tình Đạo vị.  Vâng lời Hòa Thượng Thích Tịnh Từ Viện trưởng Tu Viện Kim Sơn, Thượng tọa Thích Tuệ Uy đã thay lời Chư Tăng Ni, Phật tử có lời chúc phúc lành thật tốt đẹp đến gia đình đạo hữu Quảng Diệu Trí nhân ngày Lễ Rước Phật Về Nhà - tác lễ An Vị Phật vô cùng quan trọng này cho cuộc đời tu học tinh tấn tiến lên của người cư sĩ tại gia.

Thân mời Pháp hữu đi vào link này để thấy các hình ảnh An Vị Phật thật cảm động, và cầu chúc bạn và tất cả các người con Phật đều sẽ có những bàn thờ Phật trang nghiêm tại mọi nhà trong tương lai thật là gần.  Cung thỉnh Đức Phật về nhà tôn thờ cúng dường thật là cần thiết và được lợi ích như thế nào quý vị nên thỉnh hỏi vị thầy sư phụ hoặc mọi Tôn Đức Tăng Ni thì sẽ rỏ thêm.

In Buddha We Trust!!!

Bấm vào đây: Hình ảnh Lễ An Vi Phật 

Feb 26, 2011: Đón Phật Về - Lễ An Vị Phật tại gia đình Pt Quảng Diệu Trí, Nam California

Hình H.T. Viện Chủ Tu Viện Kim Sơn , San Jose và T.T Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp, El Monte cùng gia đình Phật tử Quảng Diệu Trí và các bạn hữu Pháp lữ trong ngày Lễ An Vị Phật

Photo by Đức Diệu Tường

========================

Nguyện rằng

Nếu ai thấy hình tôi

Nhẫn đến nghe tên tôi

Đều phát tâm bồ-đề

Chấm dứt vòng tử sinh.

Đồng sanh về Tịnh độ.

Namo A-Mi-Đà Buddha

=======================================

No matter the distance between your homes and Ho Phap Monastery,

the distance between our hearts will never change.

=======================================

Muốn học cách giữ trọn phép Quy Y Tam Bảo đến hơi thở cuối cùng mà không bị các thế lực cuồn tín ngọai đạo quấy nhiễu hoặc ép bị cải đạo xin hoan hỷ đến Tu Viện Hộ Pháp sẽ được tận tình hướng dẫn trao truyền.

Phát tâm hộ trì Chánh Pháp cữu trụ thế gian lợi ích hữu tình và muốn tu học những lời vàng ngọc của Ðức Phật dạy để chứng đắc và hóa sinh về cõi Phật An Lạc ngay trong đời này, thỉnh mời chư thiện hữu đến

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 4 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, Sunday Evening & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail cần giúp đỡ về Phật Pháp: tuvienhophap@gmail.com.

 May Buddha Bless You and Yours,
 
Tu Vien Ho Phap 
 
================
In Buddha We Trust
================
Ho Phap Monastery
Los Angeles, Big Saigon
Phone: 1(626) 453-0109

E-Temple: HoPhap.Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét