Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

Bài thuyết Pháp tuyệt vời “Ý Nghĩa Cúng Đèn Dược Sư & Cúng Sao Cầu An"


Bài thuyết Pháp tuyệt vời "Ý Nghĩa Cúng Đèn Dược Sư & Cúng Sao Cầu An"

Bài thuyết Pháp tuyệt vời của năm 2011 về "Ý Nghĩa Cúng Đèn Dược Sư & Cúng Sao Giải Hạn tại Tu Viện Hộ Pháp do Thuyết Pháp Sư Thích Tuệ Uy chủ giảng, kính mời bạn dành thời gian nghe đoạn kinh quý báu này!
 

Bấm vào đây: Bài Thuyết Pháp Tuyệt Vời Ý Nghĩa Cúng Đèn Dược Sư & Cúng Sao

 

 

====================

Phát tâm hộ trì Chánh Pháp cữu trụ thế gian lợi ích hữu tình và muốn tu học những lời vàng ngọc của Ðức Phật dạy để chứng đắc và hóa sinh về cõi Phật An Lạc ngay trong đời này, thỉnh mời chư thiện hữu đến

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

 

để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 4 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, Sunday Evening & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail cần giúp đỡ về Phật Pháp: tuvienhophap@gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

 

 Tỳ kheo Thích Tuệ Uy, Viện chủ Tu Viện Hộ Pháp "Trên không gian" HoPhap.Net
Tỳ kheo Thích Tuệ Nghiêm, Viện chủ Tu Viện Hộ Pháp, Los Angeles

=======================================

No matter the distance between your homes and Ho Phap Monastery,

the distance between our hearts will never change.

 

=======================================

Source:

http://blog.hophap.com/
http://www.box.net/TuVienHoPhapUSA

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét