Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011

Phóng sự hình ảnh chia tay Phật tử Quảng Nhã đi xuất gia

Phóng sự hình ảnh chia tay Phật tử Quảng Nhã đi xuất gia Oct 9, 2010: Buổi Họp Mặt Chúc Lành & Phát Nguyện Xuất Gia

Sau khi quy y Tam Bảo, người con Phật luôn tinh tấn tu học và tiến lên phát nguyện thọ trì giới pháp của Phật chỉ dạy từ ngủ giới, Bát quan trai giới, Thập thiện giới, cho đến Bồ tát tại gia 10 giới trọng và 48 giới khinh.  Xa hơn nữa là phát nguyện xuất gia tu học và gánh trách nhiệm sứ giả Như Lai hoằng Pháp lợi sanh.

 Sau nhiều năm chuẩn bị ổn định gia đình, ngày 9 tháng 10 năm 2010 là ngày vui buồn lẫn lộn khi chia tay của toàn Phật tử nhóm Thiền sinh Sợi Nắng và Bạch Y với Đạo hữu Quảng Nhã.  Mọi người cùng nhau tụ họp tại nhà Đạo hữu Quảng Diệu Trí để tham dự buổi chúc lành và phát nguyện nhân Đạo hữu Quảng Nhã ngày hôm sau lên đường về Tu Viện Liên Trì đi xuất gia.  Trong buổi họ mặt đầy xúc động này đã có sự quang lâm chứng minh của T.T. Thích Tuệ Uy phương trượng Tu Viện Hộ Pháp, Los Angeles.

Thân mời Pháp hữu đi vào bấm link bên dưới để thấy các hình ảnh sinh hoạt này thật cảm động, và cầu chúc bạn và tất cả các chúng sinh đều sẽ có một ngày xuất gia hội nhập vào hàng Tăng Bảo tu tập thẳng đến thành quả vị Vô Thượng Bồ Đề trong một tương lai thật là gần.

 
Source:
 

www.HoPhap.Net

http://twitter.com/tuvienhophapusa

http://tuvienhophapmonastery.blogspot.com/

http://picasaweb.google.com/tuvienhophap

http://tuvienhophapusa.wordpress.com/

http://friendfeed.com/thichtueuy,

http://blog.hophap.com/
http://www.box.net/TuVienHoPhapUSA

http://www.youtube.com/view_play_list?p=C091D7FE59A9102D

Phát tâm hộ trì Chánh Pháp cữu trụ thế gian lợi ích hữu tình và muốn tu học những lời vàng ngọc của Ðức Phật dạy để chứng đắc và hóa sinh về cõi Phật An Lạc ngay trong đời này, thỉnh mời chư thiện hữu đến

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA, 

để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 4 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, Sunday Evening & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail cần giúp đỡ về Phật Pháp: tuvienhophap@gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

 Tỳ kheo Thích Tuệ Uy, Viện chủ Tu Viện Hộ Pháp "Trên không gian" HoPhap.Net
Tỳ kheo Thích Tuệ Nghiêm, Viện chủ Tu Viện Hộ Pháp, Los Angeles

=======================================

No matter the distance between your homes and Ho Phap Monastery,

the distance between our hearts will never change.

 

=======================================

 

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

 

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

 

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

 

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét