Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2011

Hình Ảnh 10 Đoạn Video Cung Chiêm Phật Ngọc Hoà Bình Chùa Phật Đà năm 2011Hình Ảnh 10 Đoạn Video
Cung Chiêm Phật Ngọc Hoà Bình Chùa Phật Đà năm 2011
Ban Hoằng Pháp Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian www.Hophap.Net thành kính giới thiệu đến tất cả Chư Tôn Tịnh Đức Tăng, Đồng bào Phật tử, và các bạn khắp nơi trên toàn cầu những hình ảnh xúc động trong các buổi lễ Cung Chiêm Phật Ngọc do Chùa Phật Đà tổ chức tại San Diegon, Nam California Năm 2011: 

Bạn mến,
Vào trang web của: http://www.youtube.com/ các bạn đánh máy vào trong ô Search chữ: "Tuvienhophap" và bấm Enter thì bạn sẽ xem thêm nhiều đoạn video thú vị bất ngờ khác của Tu Viện đã đưa lên vì mục đích hoằng Pháp trong thời gian qua.  Chân thành cảm ơn sự nhìn thấy và tùy hỷ vui theo công đức này.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma-ha-tát
Ban Hoằng Pháp E-Temple: http://www.hophap.net/
==========================================
Namo Buddhaya
Interesting Sources:

Phát tâm hộ trì Chánh Pháp cữu trụ thế gian lợi ích hữu tình và muốn tu học những lời vàng ngọc của Ðức Phật dạy để chứng đắc và hóa sinh về cõi Phật An Lạc ngay trong đời này, thỉnh mời chư thiện hữu đến
Tu Viện Hộ Pháp
3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 4 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, Sunday Evening & Sunday Noon 
Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail cần giúp đỡ về Phật Pháp: tuvienhophap@gmail.com.
Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát
 Tỳ kheo Thích Tuệ Uy, Viện chủ Tu Viện Hộ Pháp "Trên không gian" HoPhap.Net
Tỳ kheo Thích Tuệ Nghiêm, Viện chủ Tu Viện Hộ Pháp, Los Angeles
=======================================
No matter the distance between your homes and Ho Phap Monastery,
the distance between our hearts will never change.
=======================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét