Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

Mùa Lễ Tạ Ơn Tu Viện Hộ Pháp tác Đại Lễ Kỳ Siêu Cho Hơn 45 Triệu Sanh Linh Con Gà Tây bị sát hại "Hy Sinh Thật Đau Khổ"

Happy Thanksgiving Vietnam!

THANKS LORD BUDDHA WE HAVE YOU

Thanks Lord Buddha We Have You!


Nam Mô Tầm Thanh Cứu Khổ Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát _()_
Hôm Nay Ngày Lễ Thanksgiving Hoa Kỳ Đại Chúng Phát Nguyện Tu Trì Lễ Sám Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát tại Tu Viện Hộ Pháp. 

Khóa Tu Bắt Đầu Vào Lúc 7:30 P.M Wednesday tối thứ Tư - Nov. 26, 2014  và Thursday 7:00 A.M.  sáng thứ Năm - Nov. 27, 2014   
 
Đặc Biệt, Ngày này Với Lòng Từ Bi Tu Viện Hộ Pháp tác Đại Lễ Kỳ Siêu Cho Hơn 45 Triệu Sanh Linh Con Gà Tây bị sát hại "Hy Sinh Thật Đau Khổ" Trong Mùa Lễ Tạ Ơn này.

Đồng Thời, Đại Chúng Cầu  nguyện cho thế giới hòa bình và Chúng Sinh được an lạc.
Xin Đại Chúng Liễu Tri & Dành Thời Gian Về Tham DựKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét