Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

Kinh “Công đức xuất gia” - Người xuất gia là người tôn cao nhất

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét