Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

Watkins’ Spiritual 100 List for 2014 - Sư Ông NHẤT HẠNH & Pope FRANCIS NẰM TRONG DANH SÁCH 100 NHÂN VẬT CÓ ẢNH HƯỞNG TÂM LINH LỚN NHẤT THẾ GIỚI

ĐỨC ĐẠT-LAI-LẠT-MA VÀ THIỀN SƯ NHẤT HẠNH NẰM TRONG DANH SÁCH
100 NHÂN VẬT CÓ ẢNH HƯỞNG TÂM LINH LỚN NHẤT THẾ GIỚI

NIỀM TỰ HÀO DÂN TỘC: Là người Việt Nam không phân biệt tôn giáo chúng ta hãy thành thật và thành kính cùng nhau nói lời chúc mừng!

Đầu năm 2014, nhà xuất bản Watkins Books tại thủ đô London (Anh quốc) đã phát hành ấn phẩm Mùa Xuân Watkins Review,  trong đó, Ban Biên tập đã thiết lập danh sách của 100 nhân vật hiện nay còn sống, và đang có ảnh hưởng tâm linh lớn nhất trên thế giới. Cứ mỗi ba năm, Watkins Books lại cập nhật danh sách một lần để gửi đến 30.000 độc giả chọn lọc của nhà xuất bản.

Việc chọn lựa những tác giả và các giảng sư tâm linh, mà những đóng góp của họ trong lãnh vực tâm linh (và xây dựng ý thức tâm linh) đã tác động rộng rãi trên thế giới, là một quá trình không đơn giản.

Khi thiết lập danh sách nầy, Ban Biên tập của Watkins Books đã căn cứ trên nhiều yếu tố mà ba yếu tố chính là:

-  Nhân vật đó hiện đang còn sống.

-  Nhân vật đó phải đóng góp đặc thù trong lãnh vực tâm linh và có tác động toàn cầu.

-  Tên (hoặc hoạt động) của nhân vật đó được rất nhiều người tìm kiếm trên Google (hiễn thị trong danh sách Nielsen Data quốc tế) và xuất hiện thường xuyên trong thế giới blogosphere.

Danh sách trong Ấn bản 2011 nầy có một số đặc điểm sau đây:

Watkins' Spiritual 100 List for 2014
Monday 17th, February 2014


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét