Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

BẠN CẦN ĐỌC Các Tin tức Phật giáo Thế giới & Hoa Kỳ (tuần thứ 4, tháng 10 - 2014)


Đức Diệu Tường -- iTemple: HoPhap.Net Press
Đức Diệu Tường -- iTemple: HoPhap.Net Press

Tin tức Phật giáo Thế giới & Hoa Kỳ (tuần thứ 4, tháng 10 - 2014)

Hoan hỷ bấm vào link dưới

Tin tức Phật giáo Thế giới & Hoa Kỳ (tuần thứ 4, tháng 10 - 2014)

-

Buddhism Halloween Day in the USA

Phật Giáo Trong Lễ Hội Hóa Trang Tại Hoa Kỳ

Buddhism in Halloween at Tu Vien Ho Phap Monastery, Los Angeles

Không đơn thuần như một Lễ Hội Hóa Trang bình thường mà một Sứ Mệnh Truyền  Giáo vào Xã Hội Tây Phương, Thầy Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp trong  Pháp phục hiện tướng Đức Địa Tạng Bồ Tát đi giáo hóa chúng sinh trong ngày lễ "Ma Quỷ" Halloween tại Hoa Kỳ

Những tấm hình nói lên cả một lòng từ ...

"Kỳ vi sanh tử sự, giáo hóa độ xuân thu."

 

Interesting Resources:
Check out our blog and follow us on Twitter
01/ blog.hophap.com/
02/ facebook.com/hophap
03/ twitter.com/tuvienhophapusa

========================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét