Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Chùa Việt Nam, Houston - Texas Sụp Mái _()_ Đức Phật Vẫn Ngồi Yên _()_


Chùa Việt Nam, Houston - Texas Sụp Mái 
_()_ Đức Phật Vẫn Ngồi Yên _()_
 
 
 _()_ Thanks Lord Buddha They Are Safe _()_
 
Tu Viện & Chùa Hộ Pháp Thành tâm chia buồn cùng thầy Tâm Hải, cũng như HT Trụ Trì và Tăng Chúng Chùa Việt Nam -- Trong cái rủi ro sẽ có cái may mắn hơn.  Biết đâu đó là cơ duyên tốt cho Chùa Việt Nam xây lại vững chãi hơn, hiện đại hóa hơn xứng với tầm vóc hoạt động của nó trong tương lai.
 
Cầu nguyện cho Ngôi Đại Phạm Vũ này sớm xây dựng lại to lớn hơn, trang nghiêm đẹp hơn xứng với sự hoạt động Phật sự và lễ hội Quán Âm đông đảo của nó. Nhất là phải kiên cố hơn với sườn chùa phải có KHUNG SẮT máy bay trực thăng có thể đáp xuống mà không sụp hay gió bão 200 dặm/giờ vẫn không bay.
 
     _()_ Nam mô Hộ Pháp Kim Cang Đại Lực Sĩ Bồ Tát _()_

(Bấm vào link đọc chi tiết bài tường trình này) à

Roof collapses at southwest Houston Buddhist Center

KTRK
By   Elissa Rivas
Thursday, October 30, 2014 12:10PM
HOUSTON (KTRK) --

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét