Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

BẠN CẦN BIẾT: Các Tin tức Quan Trọng Phật giáo Thế giới & Hoa Kỳ (tuần thứ 1, tháng 10 - 2014)


Namo Buddhaya --- www.HoPhap.Net Press
Namo Buddhaya --- www.HoPhap.Net Press

Tin tức Phật giáo Thế giới & Hoa Kỳ (tuần thứ 1, tháng 10 - 2014)

PAKISTAN: Phế tích của tu viện Phật giáo Jamal Garhi
Jamal Garhi là một di tích cổ tọa lạc cách thành phố Mardan 13 km, tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan. Nghiên cứu nói rằng đây là một tu viện Phật giáo có niên đại từ thế kỷ thứ 1 đến thứ 5 sau Công nguyên, vào thời Phật giáo phát triển mạnh mẽ tại vùng này của tiểu lục địa Ấn Độ.
Di tích thu hút nhiều nhà nghiên cứu từ các trường đại học quốc gia cũng như du khách từ khắp thế giới. Các dự án khác nhau đang được tiến hành để bảo vệ di tích không bị khai quật do người ta tin rằng trong quá khứ, rất nhiều phần của di tích đã biến mất.
Các phế tích của Jamal Garhi được cho là do nhà kháo cổ học người Anh Sir Alexander Cunningham phát hiện đầu tiên vào năm 1848.

Vào năm 2012, các cuộc khai quật khảo cổ học tại di tích này - do Chính phủ Nhật Bản và UNESCO tài trợ - đã phát hiện..... Bấm vào đọc hết các tin tức quan trọng khác ---->​ Tin tức Phật giáo Thế giới & Hoa Kỳ


E-Temple: www.HoPhap.Net

 

TU VIỆN HỘ PHÁP: Thư Mời Lễ Vía Ðức Bồ Tát Quán Thế Âm 19/9 ÂLNamo Ðại Từ Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ-Tát

Nam mô Ðại Từ Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ-TátLễ Vía Ðức Mẹ Hiền Bồ Tát Quán Thế Âm

10:30 AM, Phật Nhật Sunday Ngày 12 Tháng 10 Năm 2014

---------------------

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI

Nhằm mục đích tịnh hóa thân tâm, tiêu trừ nghiệp chướng, tiến tu trên con đường tu học giác ngộ giải thoát, và cũng đồng thời kỳ nguyện quốc thái dân an, nhà nhà an bình, người người an vui, Tu Viện Hộ Pháp và Tổ Đình Hộ Pháp Hải Ngoại sẽ cử hành khóa lễ cúng dường chính thức Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Phật Nhật (Sunday) 10:30 a.m. ngày 12 tháng 10 năm 2014.

Trân trọng thông báo và kính mời toàn thể quý Phật tử Đồng hương cùng về Tu Viện Hộ Pháp tham dự đông đủ vào ngày giờ trên để cùng góp lời cầu nguyện cho tự thân và chúng sinh mọi loài đều được ân triêm lợi lạc.

Thông báo này thay thế Thư Mời, trân trọng kính mời tất cả đại chúng cùng về tham dự đông đủ.

Nam mô Ðại Từ Ðại Bi Cứu Khổ Nạn Quán Thế Âm Bồ-Tát.

Tu Viện Hộ Pháp

======================

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU SÁM HỐI 500 DANH HIỆU BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

07:45 AM  Đại chúng vân tập

08:00 AM  Khai Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát

                 Lễ 150 lạy

10:00 AM  Trà Đạo

10:30 AM  Khóa Lễ Cúng Ngọ Cúng Vía Đức Quán Thế Âm

                 Lễ 150 lạy

12:30 PM   Thọ Trai và Chỉ Tịnh

02:30 PM    Lễ 200 lạy

04:30 PM    Hồi hướng và Hoàn mãn

05:00 PM    Trà Đạo 

Ghi chú: Chương trình có thể được thay đổi để khóa tu thành tựu viên mãn trong niềm pháp lạc của Đại chúng

_()_ Đại Chúng Liễu Tri _()_


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét