Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

LỄ VÍA ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ CẦU TIÊU TAI GIẢI TRỪ DỊCH BỆNH EBOLA -- ĐÊM SÁM HỐI VÀ NGÀY TU BÁT QUAN TRAI-

Namo Master Medicine Buddha - HoPhap.Net

Nam Mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát

LỄ VÍA ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ -- ĐÊM SÁM HỐI VÀ NGÀY TU BÁT QUAN TRAI 

Nam Mô A-Di-Đà Phật

Thưa Đại chúng,

Thứ Năm này, 10/23/2014ngày Sám Hối (30 tháng 9 Âm Lịch) cũng là ngày Vía Đức Phật Dược Sư, kính mời toàn thể đại chúng và quý Phật tử xa gần giữ thân tâm thanh tịnh trở về Chùa gần nơi mình cư ngụ cùng nhau lễ Phật, lạy Phật tiêu trừ nghiệp tội.

Đồng thời, Đại chúng Tu Viện Hộ Pháp khởi vận từ tâm thành tâm trì tụng Kinh Dược Sư cầu nguyện cho chúng sinh an lạc, mọi loài thoát được dịch bệnh, và các bệnh nhân Bệnh Sốt Xuất Huyết Ebola sớm được bình phục.  Cầu nguyện cho mọi người được sự hạnh phúc lâu dài, được sự sống lâu để có thêm duyên lành gieo trồng trong ruộng phước Tam Bảo, đời sau gặp Phật hóa duyên thành tựu Đạo quả Bồ-Đề

Đại Chúng Liễu Tri


Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát _()_

Thứ Bảy tuần này ngày 25 tháng 11 nhân ngày Lễ Vía Đức Phật Dược Sư các thiền sinh Sợi Nắng sẽ tổ chức khóa tu Tu Bát Quan Trai Giới tại Little Saigon, Thầy Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp sẽ đến chứng minh và hướng dẫn khóa tu cho đại chúng cùng tu tập, kính mời quý Phật tử xa gần đến tham dự khóa tu với đại chúng xin hoan hỷ liên lạc Đạo hữu Quảng Diệu Trí tại số phone: (714) 900-0719

Bấm vào đọc thêm chi tiết --> Lễ Vía Đức Phật Dược Sư - Lễ Sám Hối, và Khóa Tu Bát Quan Trai 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét