Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

Sư cô Ani Choying Dolma có một giọng thiên phú khiến người nghe như đi vào cõi đầy màu sắc âm thanh vi diệu ...

Sư cô Ani Choying Dolma có một giọng thiên phú khi tụng kinh hay hát các bài Phật ca trong nghi lễ khiến người nghe như đi vào cõi Cực Lạc đầy màu sắc âm thanh vi diệu ... hiện tại Sư cô rất được nhiều người trí thức Phương Tây theo biết đến và theo học Phật Pháp qua chất giọng tuyệt vời của Sư cô.  Rất nhiều băng đĩa nhạc phát hành tại Châu Âu và Châu Mỹ do một hội từ thiện bất vụ lợi hoạt động với sứ mệnh cứu giúp Trẻ Em và Phụ Nữ người Napalese bị ngược đãi.


Bạn hoan hỷ bấm play, chờ xong quảng cáo hoặc bấm vào Skip Ad ở góc phải để bỏ qua phần quảng cáo và hãy lắng lòng nghe Sư cô hát bài Phật CaBài Ca Phật Giáo Nepal nói về

Đạo Lý Duyên Sanh -- Nghiệp Lực và Lòng Từ Nguyện Độ Sanh

(Hoan hỷ bấm vào LINK phía trên)

Tụng bằng tiếng nước Nepal, lời & chất giọng của Sư cô Ani Choying Dolma thật tuyệt vời làm chấn động tâm thức của bạn và khiến cho bạn cảm nhận sự an lạc ngỏ hầu dứt trừ phiền não si mê sân hận ... ================


Tu Viện Hộ Pháp 
3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA

Trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:00 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 3 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail: TuVienHoPhap@Gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

=============================

iTemple: www.HoPhap.Net không đơn thuần như là một trang nhà, đây là một ngôi Tu Viện "trên không," phòng ốc lớn nhỏ bao gồm hơn 100 gian. Tất cả ngôi Đại Tu Viện này thu lại thì nằm gọn trên màn hình iphone, ipad, Apple, Galaxy, Smart Phone, Android, PC, Laptop, v.v... nhỏ chỉ bằng bàn tay, nhưng khi rộng ra thì lượng bằng châu sa giới chu vi lớn bằng tận cùng của hư không giới. Hằng ngày phải cần có nhiều thời gian mới có thể bao sái hết. Ngôi Tu Viện Hộ Pháp này có sự chú nguyện bằng tâm lực mỗi khi update và cầu nguyện hằng ngày của Thầy Phương Trượng và sự gia trì của Mười phương Tam Bảo và oai lực tu trì của Đại chúng trên hư không HoPhap.Net. Bằng sự tín tâm Tam Bảo Thường Trụ khắp Pháp Giới, "hữu cầu tắc ứng", nếu bạn có duyên vào trong ngôi Tu Viện Hộ Pháp Trên Không này hằng ngày với tâm thanh tịnh để cầu nguyện, học, tư duy, và thực tập Chánh Pháp thì nhất định sẽ cảm nhận được sự an lạc và sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn thay đổi trong tâm của bạn.

---Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp---

Interesting Resources:
Check out our blog and follow us on Twitter
01/ blog.hophap.com/
02/ facebook.com/hophap
03/ twitter.com/tuvienhophapusa

========================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét