Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

Phật Tử làm gì Cực Đoan Hồi giáo (IS) đe dọa sẽ phá hủy ngôi Chùa lớn nhất thế giới

Namo Hộ Pháp Kim Cang Bồ Tát --- www.HoPhap.Net
Namo Hộ Pháp Kim Cang Bồ Tát --- www.HoPhap.Net

Nhà nước Hồi giáo (IS) đe dọa sẽ phá hủy ngôi đại Già lam lớn nhất thế giới

(PGVN)

Các tổ chức cá nhân trên thế giới đã tập hợp để bày tỏ lo ngại ngôi Borobudur (Bà La Tự viện quần) đại Già lam lớn nhất thế giới, bởi mối đe dọa gần đây của nhà nước Hồi giáo (IS).


​"Tùng địa dõng xuất"  xung phong !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét