Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

THÔNG BÁO SỐ I - GHI DANH Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ VFor Buddha and Country --- www.HoPhap.Net
For Buddha and Country --- www.HoPhap.Net

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ & CANADA

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ - lần V
=====================

THÔNG BÁO SỐ I - GHI DANH

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gởi: Chư Thiện nam, Tín nữ, Đoàn sinh Gia đình Phật tử.

Hoan hỷ bấm vào xem ---> THÔNG BÁO SỐ I - GHI DANH Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ V 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét