Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Tin tức Quan Trọng Phật giáo Thế giới & Hoa Kỳ (tuần thứ 3, tháng 8 - 2014)

Namo Buddhaya --- www.HoPhap.Net
Namo Buddhaya --- www.HoPhap.Net

Tin tức Phật giáo Thế giới & Hoa Kỳ (tuần thứ 3, tháng 8 - 2014)


​(Hoan hỷ bấm vào LINK ĐỌC các bản TIN quan trọng này) --> Tin tức Phật giáo Thế giới & Hoa Kỳ (tuần thứ 3, tháng 8 - 2014)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét