Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

Lời Cảm Tạ Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội Thành Tựu Viên Mãn tại Tu Viện Hộ Pháp PL 2558 - 2014

Lời Cảm Tạ Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội Thành Tựu Viên Mãn tại Tu Viện Hộ Pháp PL 2558 - 2014

_(())_

THANK YOU FOR YOUR COMING

ĐẠI LỄ VU LAN TẠI TU VIỆN HỘ PHÁP THÀNH TỰU VIÊN MÃN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Tu Viện Hộ Pháp chúng con thành kính đảnh lễ cảm niệm ân đức Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni đã quang lâm chứng minh và tác lễ Vu Lan Thắng Hội vô cùng trang nghiêm và linh thiêng khiến cho buổi lễ thành tựu trong ý nghĩa cao đẹp nhất làm lợi ích vô lượng chúng sinh và đã gieo vào lòng người nhiều cảm xúc nghĩ đến công đức sinh thành các bậc cha mẹ.

Đồng thời tùng sự duyên sự, quý Ngài cũng đã vô cùng hoan hỷ chứng minh Lễ Kỷ Niệm Mừng Đệ Thập Chu Niên Tu Viện Hộ Pháp vừa tròn 10 tuổi tại thành phố El Monte, cũng như chứng minh hộ niệm cho sự ra mắt Ban Kiến Thiết Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp cho thập niên tới.  

Tu Viện Hộ Pháp hàng Phật tử chúng con thiết nghĩ phước mỏng nghiệp dày, không thể một năm hai năm mà có thể làm nên Phật sự lớn kiến dựng được Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp; vì vậy, chúng con chấp tay thành kính ngày đêm cầu nguyện Mười Phương Tam Bảo, và ngưỡng mong quý chư Tôn Đức từ bi luôn nhớ nghĩ đến chúng con để cầu cho Phật sự này của chúng con sớm được thành tựu như ý nguyện. 

Chúng con hi vọng sẽ được vinh dự cung đón quý Ngài chấn tích quang lâm trở lại Đạo Tràng này để chứng minh buổi lễ Động Thổ Kiến Dựng Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp trong ngày lễ kỷ niệm Đệ Nhị Thập Chu Niên mừng ngày Tu Viện Hộ Pháp tròn 20 tuổi vào mười năm đến, năm 2024.

Chúng tôi cũng không quên tán thán công đức toàn thể Đại Chúng Tu Viện Hộ Pháp và xin chân thành cảm niệm công đức tất cả quý Phật tử thập phương và Đồng bào đồng hương đã đến tham dự Đại Lễ Vu-Lan Thắng Hội vừa qua ngày 10/8/2014 tại Tu Viện Hộ Pháp - Los Angeles.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma-ha-tát,

T.M. Ban Tổ Chức Đại Lễ Vu-Lan

Sa môn Thích Tuệ Uy

====================================


 NGÀY NÀY NĂM XƯA 2010

Bản Lòng Mẹ giai điệu Hộ Pháp trong Lễ Vu Lan Tu Vien Ho Phap 2010

HT Thích Thông Thắng chứng minh Đạo sư Đại Lễ Vu-Lan Bồn 2010

Tieng Sao Vu-Lan dac biet tai Tu Vien Ho Phap

Cố HT Thích Trí Năng đồng chứng minh Đạo sư Đại Lễ Vu-Lan Bồn 2010

=================================

Sangha Day

This festival is also known as Fourfold Assembly or Magha Puja Day.

Sangha Day is the second most important Buddhist festival. It is a celebration in honour of the Sangha, or the Buddhist community. For some Buddhists Sangha refers only to monks and nuns. It is a chance for people to reaffirm their commitment to Buddhist practices and traditions.  Sangha Day commemorates the spontaneous gathering of 1,250 enlightened monks (arahants) to hear the Buddha preach at Veluvana Vihara.

At this gathering, the Buddha gave his first sermon, or recitation of the Patimokkha (the rules and regulations of the monastic order).

Sangha is the term used for the Buddhist spiritual community. On Sangha Day Buddhists celebrate both the ideal of creating a spiritual community, and also the actual spiritual community which they are trying to create.

The Sangha is precious in Buddhism as without those in the community to look up to or share aspirations with, the spiritual life would be very challenging.

Sangha Day is a traditional time for exchange of gifts; it has become a prominent festival among Western Buddhists even though it is less well known in the East.

Celebrations vary, but can include chanting, meditation, the lighting of oil lamps, and the reaffirmation of people's commitment to Buddhist practice.

============================================


Hình Ảnh Phật Sự Đặc Biệt tại Los Angeles, Tiểu Bang California: Đại Lễ Vu-Lan Báo Hiếu của Tu Viện Hộ Pháp

Vu Lan Bon --- www.HoPhap.Net

Thượng Tọa Phương Trượng Thích Tuệ Uy noi gương Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát cung thỉnh mười phương Tăng tác lễ Cúng Dường Vu Lan trong Đại Lễ Vu-Lan Bồn tại Tu Viện Hộ Pháp, Thành Phố El Monte 2014 - Cổ Phật Khất Thực được trang nghiêm diễn ra mỗi năm mùa Vu-Lan Báo Hiếu về Tu Viện Hộ Pháp

Thân mời quý thiện hữu tri thức theo con đường LINK bên dưới đi vào Phòng Triển Lãm Hình Ảnh của Tu Viện Hộ Pháp Trên Không (E-Temple: www.HoPhap.Net)

Hình Ảnh Ý Nghĩa và Trang Nghiêm của Ngày Lễ Vu-Lan Bồn tại Tu Viện Hộ Pháp Rằm Tháng 7 Âm Lịch nhằm ngày Chủ Nhật 10 Tháng 8 Năm 2014

Link: (1) Hình Ảnh Trang Nghiêm Khai Lễ Cúng Dường Vu Lan Bồn Báo Hiếu và Lễ Mừng Đệ Thập Chu Niên Tu Viện Hộ Pháp tại El Monte - Los Angeles

Link: (2) Hình Ảnh Trang Nghiêm Cúng Dường Đại Lễ Vu Lan Bồn tại Tu Viện Hộ Pháp - Chư Tăng Ni Thực Hành Hạnh Cổ Phật Khất Thực

Link: (3) Hình Ảnh Đại Lễ Vu Lan Bồn - Mừng Birthday Tu Viện Hộ Pháp - Ra Mắt và Phát Nguyện của Ban Kiết Thiết TVHP - Cúng Dường Trai Tăng - Tiến Linh - Thí Thực Cô Hồn và Hòan Mãn

Nguyện người khi thấy nghe

Đều phát lòng Bồ đề

Tu mãi hết kiếp này

Cùng nhau về Tịnh Độ

_(())_

=======================================

No matter the distance between your homes and Ho Phap Monastery,

the distance between our hearts will never change.

=======================================

Vu Lan Bon Tu Vien Ho Phap -- www.HoPhap.Net

=======================================

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

 

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

 

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

 

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

===================================

Tu Viện Hộ Pháp 
3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA

Trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:00 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 3 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail: TuVienHoPhap@Gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

=============================

iTemple: www.HoPhap.Net không đơn thuần như là một trang nhà, đây là một ngôi Tu Viện "trên không," phòng ốc lớn nhỏ bao gồm hơn 100 gian. Tất cả ngôi Đại Tu Viện này thu lại thì nằm gọn trên màn hình iPhone, iPad, Apple, Galaxy, Smart Phone, Android, PC, Laptop, v.v... nhỏ chỉ bằng bàn tay, nhưng khi rộng ra thì lượng bằng châu sa giới chu vi lớn bằng tận cùng của hư không giới. Hằng ngày phải cần có nhiều thời gian mới có thể bao sái hết. Ngôi Tu Viện Hộ Pháp này có sự chú nguyện bằng tâm lực mỗi khi update và cầu nguyện hằng ngày của Thầy Phương Trượng và sự gia trì của Mười phương Tam Bảo và oai lực tu trì của Đại chúng trên hư không HoPhap.Net. Bằng sự tín tâm Tam Bảo Thường Trụ khắp Pháp Giới, "hữu cầu tắc ứng", nếu bạn có duyên vào trong ngôi Tu Viện Hộ Pháp Trên Không này hằng ngày với tâm thanh tịnh để cầu nguyện, học, tư duy, và thực tập Chánh Pháp thì nhất định sẽ cảm nhận được sự an lạc và sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn thay đổi trong tâm của bạn.

---Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp---
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét