Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

Hình Ảnh Trang Nghiêm Long Trọng nhưng rất Đầy Tình Người của Buổi Lễ Pháp Hội Địa Tạng Lần 3


Triển Lãm Hình Ảnh Pháp Hội Địa Tạng Lần 3 Năm 2014

Phóng Sự Hình Ảnh Pháp Hội Địa Tạng Lần 3 Năm 2014

Namo Vu Lan Hoi Thuong Phat Bo Tat

Nam Mô U-Minh Cứu Khổ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma-ha-tát

_(())_

Nguyện người khi thấy nghe

Đều phát lòng Bồ đề

Tu mãi hết kiếp này

Cùng nhau về Tịnh Độ

_(())_

www.HoPhap.Net

(1) Hình Ảnh Trang Nghiêm Long Trọng nhưng rất Đầy Tình Người của Buổi Lễ Pháp Hội Địa Tạng Lần 3 Năm 2014 tại Little Saigon do Chủ Trương của Giáo Hội PGVNTN-Hoa Kỳ.  Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ kế hợp với Tổng Hội Cư Sĩ, Ban Giám Đốc Đài Phát Thanh Hương Sen, Giám Đốc Nhà Quàn Feek Funeral Home, và Các Chùa Tự Viện Miền Nam California: Nghi Thức Khai Mạc -- Cổ Phật Khuất Thức -- Cúng Dường Trai Tăng

Link hình --> (1) Hình Ảnh Trang Nghiêm Đầy Tình Người của Buổi Lễ Pháp Hội Địa Tạng Lần 3 Năm 2014

www.HoPhap.Net

(2) Hình Ảnh Trang Nghiêm Đầy Tình Người của Buổi Lễ Pháp Hội Địa Tạng Lần 3 Năm 2014 -- Cung Thỉnh T.T Thích Tuệ Uy Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nguyên Cứu Kế Hoặch Niệm Hương Chứng Minh Khai Đàn Chuẩn Tế Siêu Độ Các Hương Linh Đồng Bào Việt Nam Ly Hương Tỵ Nạn Bị Tử Nạn và Các Anh Linh Chiến Sĩ Trận Vong Tiền Hậu Chiến Tranh Việt Nam cùng Chư Hương Linh Cửu Huyền Thất Tổ Cha Mẹ Nhiều Đời và Hiện Đời Đã Quá Vãng, và Bạt Độ Thập Nhị Loại Cô Hồn.

Link hình --> (2) Hình Ảnh Trang Nghiêm Đầy Tình Người của Buổi Lễ Pháp Hội Địa Tạng Lần 3 Năm 2014


=======================================

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

 

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

 

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

 

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

===================================

Tu Viện Hộ Pháp 
3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA

Trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:00 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 3 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail: TuVienHoPhap@Gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét