Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Hình ảnh Chư Tăng Ni Thập Phương Tham Dự Đông Đảo Ngày An Cư 17-6-2014 tại PHV Quốc Tế và Chụp Hình Chung Lưu Niệm

Hình ảnh Chư Tăng Ni Thập Phương Tham Dự Đông Đảo Ngày An Cư 17-6-2014 tại PHV Quốc Tế và Chụp Hình Chung Lưu Niệm

Phật Học Viện Quốc Tế, California, USA - www.Hophap.Net
Phật Học Viện Quốc Tế, California, USA - www.Hophap.Net

Hình ảnh Chư Tăng Ni Thập Phương Về Tham Dự Đông Đảo Ngày Khai Hạ An Cư 17-6-2014 tại Phật Học Viện Quốc Tế của GHPGVNTN Hoa Kỳ Tổ Chức và Chụp Hình Lưu Niệm

Nguyện người khi thấy nghe

Đều phát lòng Bồ đề

Tu mãi hết kiếp này

Cùng nhau về Tịnh Độ

_(())_


Phật Học Viện Quốc Tế ngày Khai Hạ An Cư June 17 - 2014 -- www.Hophap.Net

Phật Học Viện Quốc Tế ngày Khai Hạ An Cư June 17 - 2014

Source link  ----> Hình ảnh Chư Tăng Ni Thập Phương Về Tham Dự Đông Đảo Ngày Khai Hạ An Cư 17-6-2014 tại Phật Học Viện Quốc Tế

==============================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét