Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Hình Ảnh Chư Tăng Ni Sinh Hoạt Tu Học Tụng Kinh Tọa Thiền Trong Mùa An Cư tại Phật Học Viện Quốc Tế 2014

Hình Ảnh Chư Tăng Ni Sinh Hoạt Tu Học Tụng Kinh Tọa Thiền Trong Mùa An Cư tại Phật Học Viện Quốc Tế North Hills California do GHPGVNTN Hoa Kỳ Tổ Chức Năm 2014


 

Phật Học Viện Quốc Tế 2014 -- itemple www.Hophap.Net

Phật Học Viện Quốc Tế ngày An Cư June 18, 2014

Nguyện người khi thấy nghe

Đều phát lòng Bồ đề

Tu mãi hết kiếp này

Cùng nhau về Tịnh Độ

_(())_

Source link bấm vào  ----> Hình Ảnh Chư Tăng Ni Sinh Hoạt Tu Học Tụng Kinh Tọa Thiền Trong Mùa An Cư tại Phật Học Viện Quốc Tế


E-Temple: www.HoPhap.NetKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét