Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Hình ảnh Chư Tăng Ni Đại Hội về tại Phật Học Viện Quốc Tế North Hills - California

Hình ảnh Chư Tăng Ni GHPGVNTN Hoa Kỳ Đại Hội Thường Niên Lần Thứ II - Nhiệm Kỳ 2 Monday ngày 16-6-2014 tại Phật Học Viện Quốc Tế North Hills - California

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét