Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN NAM CALIFORNIA THÔNG BÁO Tổ Chức 9:00 sáng, thứ Bảy ngày 3 tháng 05 năm 2014BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2558


Của Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2558Merry Sakyamuni Buddha and Happy Buddha Day!

 Kính Mừng Đại Lễ Phật Ðản Phật Lịch 2558 - Năm 2014 

Sẽ long trọng cử hành bắt đầu vào lúc:

9:00 sáng, thứ Bảy ngày 3 tháng 05 năm 2014

Namo BuddhayaNamo BuddhayaNamo BuddhayaNamo BuddhayaNamo BuddhayaNamo BuddhayaNamo Buddhaya

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét