Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Các Dây Hình Ảnh Đẹp Ngày Lễ Hội Phật Đản PL 2558 tại Nam California Năm 2014​MERRY SAKYA MUNI BUDDHA & HAPPY BUDDHA DAY! 

Merry Sakyamuni Buddha and Happy Buddha Day!

 Ðại Lễ Phật Ðản Phật Lịch 2558 - Năm 2014

Th
à
​nh T
​u Vi
ê
​n M
ã
​n​

L​
ong trọng c
ử hành tại
​ ​
​Little Saigon​

 bắt đầu vào lúc:

9:30 sáng,  Saturday, ngày 3 tháng 05 năm 2014


Namo BuddhayaNamo BuddhayaNamo BuddhayaNamo BuddhayaNamo BuddhayaNamo BuddhayaNamo Sakyamuni Buddha -- www.HoPhap.Net
-- 

HẠNH PHÚC THAY CHƯ PHẬT GIÁNG SINH


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét