Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Vì phô bày một hình xăm Đức Phật, Tòa án thành phố Negombo đã trục xuất một phụ nữ Anh
Đức Diệu Tường -- iTemple: HoPhap.Net  Press
Đức Diệu Tường -- iTemple: HoPhap.Net Press


Tin tức Phật giáo Thế giới & Hoa Kỳ (tuần thứ 4, tháng 4- 2014)

Hoan hỷ bấm vào link đọc --> Tin tức Phật giáo Thế giới & Hoa Kỳ---------------------------------------

Tu Vien Ho Phap Global Television Program -- GlobalTiVi.Com

Namo Buddhaya, Đức Diệu Lạc iTemple: HoPhap.Net Press

Tưởng Niệm Ngày Tháng Tư Đen tại Hoa Kỳ

TU VIỆN HỘ PHÁP TỔ CHỨC ĐẠI LỄ KỲ SIÊU

CHƯ ANH LINH CHIẾN SĨ & ĐỒNG BÀO TỬ NẠN

Lễ Tưởng Niệm Ngày 30 Tháng Tư Đen
Kỳ Siêu Các Vong Linh Nạn Nhân Chiến Tranh Việt Nam
và Các Nạn Nhân Tử Nạn Trên Đường Tìm Tự Do
 Sẽ Được Long Trọng Tổ Chức

Tại Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp

Đúng vào lúc 7:30 pm Ngày 30 Tháng Tư Năm 2014

Cầu Nguyện Hòa Bình Cho Thế Giới, Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam và Tây Tạng

Xin Ðại Chúng Liễu Tri!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét