Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

THƯ MỜI ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2638 NĂM 2014

MERRY SAKYA MUNI BUDDHA & HAPPY BUDDHA DAY! 

HẠNH PHÚC THAY CHƯ PHẬT GIÁNG SINH

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2638-- 2014

Merry Sakyamuni Buddha and Happy Buddha Day!

 Ðại Lễ Phật Ðản Phật Lịch 2558 - Năm 2014 

Sẽ long trọng cử hành tại Tu Viện Hộ Pháp bắt đầu vào lúc:

10:30 sáng, Phật Nhật Sunday, ngày 18 tháng 05 năm 2014

Namo BuddhayaNamo BuddhayaNamo BuddhayaNamo BuddhayaNamo BuddhayaNamo BuddhayaNamo Buddhaya


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
ĐOÀN TĂNG NI VIỆT NAM TRUYỀN GIÁO TẠI HOA KỲ

TU VIỆN HỘ PHÁP

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733
Phone & Fax:
(626) 453-0109

E-Temple: www.HoPhap.Org – E-mail: TuVienHoPhap@Gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                          

Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

THƯ MỜI ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
 

Kính thưa quý Phật-tử và Đồng hương

Ðể đảnh lễ cúng dường tưởng nhớ ân đức hóa độ sâu dày của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện Đản Sinh, Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp sẽ long trọng cử hành Ðại Lễ Phật Ðản Phật Lịch 2558 bắt đầu vào lúc:

10:30 sáng, Phật Nhật Sunday ngày 18 tháng 05 năm 2014
Tại khuôn viện Tu Viện, 3048 Lashbrook Ave., El Monte, CA 91733
(Góc Garvey – Phở Filet đi vào 50m) Phone: (626) 453-0109

Chương trình Đại Lễ năm nay với nhiều sinh hoạt mang bản sắc truyền thống văn hoá đặc thù của Phật giáo Việt Nam gồm: Khóa Tu Niệm Phật, Sám hối, Thiền quán, Trì kinh, Quá đường, Kinh hành, Thính pháp; Lễ Truyền Qui Y Tam Bảo Ngũ giới & Thập thiện; an ủi các tù nhân lương tâm, thăm viếng các bệnh nhân tâm thần, và quý vị cao niên tại các viện dưỡng lão; tán dương công đức các Phật tử tinh tấn tu học và công quả; triển lãm các hoa kiểng; thăm viếng & cầu nguyện tại Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ, Tượng đài Thuyền nhân Việt Nam; tuyên đọc Thông Điệp Phật Đản của Giáo Hội; thuyết pháp & thuyết trình về hiện tình Pháp nạn và Quốc nạn, Lễ Cúng Dường Kính Mừng Phật Đản & Lễ Tắm Phật, Lễ Trai Tăng & chay hội, văn nghệ Mừng Phật Đản, v.v...

 
Ban Tổ Chức xin trân trọng thông báo đến quý Phật-tử, Đồng hương và Đại chúng liễu tri và kính mời toàn thể quý vị khởi tâm thành kính dành thời gian câu hội về Tu Viện Hộ Pháp tham dự Ðại Lễ Phật Ðản vào ngày giờ nói trên được trang nghiêm đông đủ, hồi hướng công đức cho tự thân, gia đình luôn hạnh phúc & an lạc kiết tường, cùng góp phần cầu nguyện thế giới hòa bình, quê hương Việt Nam toàn vẹn lãnh thổ, Quốc nạn và Pháp nạn sớm giải trừ.

Hạnh Phúc Thay Chư Phật Giáng Sinh!  Happy Buddha Day!

Nam-Mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật,
Trân trọng kính mời,
       
Sa môn Thích Tuệ Uy, Phương Trượng TVHP

E-Temple: www.HoPhap.Net

Chương Trình Đại Lễ Phật Đản
Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA  91733
Phật Nhật, Sunday ngày 18 tháng 5 năm 2014 - Phật Lịch 2558
Phone: (626) 453-0109 -- E-Temple: HoPhap.Net
Namo BuddhayaNamo BuddhayaNamo BuddhayaNamo BuddhayaNamo BuddhayaNamo BuddhayaNamo Buddhaya

-Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét