Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

THÔNG BẠCH Phật Đản Phật Lịch 2558 -2014 của Hội Đồng Giáo Phẩm


For Buddha and Country --- www.HoPhap.Net

For Buddha and Country --- www.HoPhap.NetE-Temple: www.HoPhap.Net


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM
CHÁNH VĂN PHÒNG
704. East "E" Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A.  |  Tel. & Fax: (949) 986-2433
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG BẠCH
Phật Đản Phật Lịch 2558 -2014

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni,
Kính thưa quý Thiện Nam, Tín Nữ Phật Tử,​


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét