Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Vô Nhất Đại Đại Sư -- Kim Xà Thánh Giả & Chiếc Răng Xá-Lợi Huyền BíVô Nhất Đại Đại Sư -- Kim Xà Thánh Giả -- www.HoPhap.Net
Vô Nhất Đại Đại Sư -- Kim Xà Thánh Giả -- www.HoPhap.Net

VÔ NHẤT ĐẠI SƯ – KIM XÀ THÁNH GIẢ
Ưu Bà Di BẢO ĐĂNG

LTS. Liên Tông sư tổ Huệ Viễn Đại Sư, Tổ thứ nhất trong số 13 vị tổ của Tịnh Độ Tông tại Trung Hoa, được người đương thời tôn hiệu là "Bích Xà Thánh Giả". Sở dĩ có tôn hiệu này vì vô số rắn xanh đủ loại thường vây quanh đại sư để chờ nghe giảng pháp.

Tương truyền, vùng Lô Sơn có rất nhiều rắn độc, từng làm nguy hại tính mạng của dân cư trong vùng. Nhưng kể từ khi ngôi chùa Đông Lâm do Huệ Viễn Đại Sư dựng lên ở đây, thì các loài rắn dữ đều trở nên hiền lành, ngày lẫn đêm thường vây quanh đại sư để nghe kinh kệ.

Tại miền Nam Việt Nam, từ 1968 tới 1992, có Hoà Thượng Thích Thiền Tâm, ẩn tu trong núi rừng tỉnh Lâm Đồng, cũng đã "qui y" cho hàng ngàn rắn độc. Loại rắn vùng này mình có xọc vàng, kêu là kim xà, và vị cao tăng được tôn là Vô Nhất Đại Sư, Kim Xà Thánh Giả.

Sau đây là các trích đoạn từ..... (Xin một nụ cười hoan hỷ và bấm vào link đọc tiếp)--> ....Vô Nhất Đại Đại Sư -- Kim Xà Thánh Giả.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét