Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

Ngày Giỗ Cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm & HT Thích Trí Chơn Năm 2014


Ngày Giỗ Cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm & HT Thích Trí Chơn Năm 2014

Ngày Giỗ Cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm & HT Thích Trí Chơn -- www.HoPhap.Net


Ngày Giỗ Cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm & HT Thích Trí Chơn -- www.HoPhap.Net

Kính mời quý Pháp hữu và Phật tử bấm vào link để theo dõi --> Hình Ảnh Trang Nghiêm Long Trọng Ngày Giỗ Cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm & HT Thích Trí Chơn tại Phật Học Viện Quốc Tế - California Sunday March 23 - 2014

--------------------------------------

 Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Ave., El Monte, CA 91733 – USA

 Website: HoPhap.Net  --  Tel.: (626) 453-0109

Clickable link --> Ðường về Tu Viện Hộ Pháp 3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét