Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

Hình Ảnh Tang Lễ Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Dung tại Little Saigon

Hình Ảnh Tang Lễ Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Dung tại Little Saigon

Tang Lễ Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Dung tại Little Saigon - March 25 - 2014 -- www.HoPhap.Net
Tang Lễ Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Dung tại Little Saigon - March 25 - 2014 -- www.HoPhap.NetKính mời quý Pháp hữu và Phật tử bấm vào link để theo dõi -->  Hình Ảnh Đông Đảo Chư Tăng Về Tham Dự Tang Lễ Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Dung tại Little Saigon - March 25 - 2014


--------------------------------------


 Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Ave., El Monte, CA 91733 – USA

 Website: HoPhap.Net  --  Tel.: (626) 453-0109

Clickable link --> Ðường về Tu Viện Hộ Pháp 3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

Phòng Triển Lãm Hình Ảnh Sinh Hoạt Phật Sự -- iTemple: HoPhap.Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét