Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU cùng môn đồ pháp quyến Cố ĐLHT Thích Huyền Dung của GHPGVNTNHN Hoa Kỳ và các Châu


Source link: ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU cùng môn đồ pháp quyến Cố ĐLHT Thích Huyền Dung của GHPGVNTNHN Hoa Kỳ

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật - HoPhap.Net
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION
HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM
CHÁNH VĂN PHÒNG

704. East "E" Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A. | Tel. & Fax: (909) 986-2433

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Kính gởi: - Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Trưởng Ban Tổ Chức Tang Lễ
                 - Môn Đồ Pháp Quyến

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất- Hoa Kỳ nhất tâm truy niệm và tán thán công đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Dung đã phụng hiến đời mình cho Phật pháp, tiếp độ quần sanh và Giáo hội. Đại Lão Hòa Thượng, nguyên Tổng Trị Sự Trưởng Giáo Hội Tăng Già Nam Việt trước năm 1954; Một trong những sáng lập Viên Phật Học Đường Ấn Quang; Nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải tại Hoa Kỳ.

Ngày 15 tháng 03 năm 2014, Đại Lão Hòa Thượng xả bỏ báo thân. Sự ra đi của Ngài là một mất mác lớn cho Phật giáo đồ trong và ngoài nước.

Hội Đồng Giáo Phẩm hiệp lực cùng toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni và Thiện Tín gần xa cầu nguyện giác linh Ngài cao đăng Phật quốc.

Xin chia xẻ sự mất mát này với môn đồ pháp quyến và thân tộc của Ngài.

Thành Kính,

California, ngày 21 tháng 03 năm 2014
TM. Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK
Chánh Văn Phòng

Sa môn Thích Thắng Hoan

-------------------------

Bài liên quan:

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU cùng môn đồ pháp quyến Cố ĐLHT Thích Huyền Dung của GHPGVNTNHN/CANADA

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU cùng môn đồ pháp quyến Cố ĐLHT Thích Huyền Dung của GHPGVNTNHN/Úc Đại Lợi & Tân Tây Lan

Phòng Tang Nghi Quán Đạo Tràng Tu Viện hộ Pháp Trên Không Gian E-Temple: www.HoPhap.Net

Theo Cáo Bạch của Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến đã thông tri, chương trình tang lễ được cử hành như sau:

a) Lễ Nhập Kim Quan:  vào lúc 9 giờ sáng  thứ Ba,  ngày 25/03/2014 (nhằm ngày 25 tháng 2 năm Giáp Ngọ)

b) Lễ Di Quan:  vào lúc 11 giờ  thứ Tư,  ngày 26/03/2014 (Nhằm ngày 26 tháng 2 năm Giáp Ngọ).

c) Địa điểm: Nhà Quàn Peak Family Colonial Funeral Home (7801 Bolsa Ave. , Westminster, CA 92683

Giáo Hội kính mong chư tôn đức Giáo Phẩm Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni thu xếp thời giờ tham dự tang lễ, hoặc tùy hoàn cảnh sở tại thiết lễ cầu nguyện Cố Đại Lão Hòa Thượng cao đăng Phật quốc, sớm hồi nhập Ta Bà tiếp tục phụng sự Đạo Pháp và chúng sanh.

Toàn thể thành viên GHPGVNTNHK, nhất tâm đảnh lễ Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng, và xin thành kính phân ưu cùng chư tôn đức môn đồ pháp quyến.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét