Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

THÔNG BÁO: Lễ Vía Ðức Mẹ Hiền Bồ Tát Quán Thế Âm 19/2 Âm Lịch & Khóa Tu Sám Pháp Ngũ Bách Danh


Lễ Vía Ðức Mẹ Hiền Bồ Tát Quán Thế Âm 19/2 Âm Lịch & Khóa Tu Sám Pháp Ngũ Bách DanhNamo Ðại Từ Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ-Tát

Nam mô Ðại Từ Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ-Tát


Lễ Vía Ðức Mẹ Hiền Bồ Tát Quán Thế Âm

10:30 AM, Phật Nhật Sunday Ngày 23 Tháng 3 Năm 2014

---------------------

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI

Nhằm mục đích tịnh hóa thân tâm, tiêu trừ nghiệp chướng, tiến tu trên con đường tu học giác ngộ giải thoát, và cũng đồng thời kỳ nguyện quốc thái dân an, nhà nhà an bình, người người an vui, Tu Viện Hộ Pháp và Tổ Đình Hộ Pháp Hải Ngoại sẽ cử hành khóa lễ cúng dường chính thức Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Phật Nhật (Sunday) 10:30 a.m. ngày 23 tháng 3năm 2014.

Trân trọng thông báo và kính mời toàn thể quý Phật tử Đồng hương cùng về Tu Viện Hộ Pháp tham dự đông đủ vào ngày giờ trên để cùng góp lời cầu nguyện cho tự thân và chúng sinh mọi loài đều được ân triêm lợi lạc.

Thông báo này thay thế Thư Mời, trân trọng kính mời tất cả đại chúng cùng về tham dự đông đủ.

Nam mô Ðại Từ Ðại Bi Cứu Khổ Nạn Quán Thế Âm Bồ-Tát.

Tu Viện Hộ Pháp

(Hoan hỷ bấm vào link dưới đọc tiếp -->)

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU SÁM HỐI 500 DANH HIỆU BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét