Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

CÁO BẠCH Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Dung Viên Tịch (Dịch giả Kinh Dược Sư & Thuỷ Sám)

CÁO BẠCH Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Dung Viên Tịch


 

CÁO BẠCH 
Đại  Lão Hòa Thượng Thích Huyền Dung Viên Tịch

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,

Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni, 
Kính thưa chư Thiện nam Tín nữ Phật tử,

Ban Tổ Chức Tang Lễ  và Môn đồ pháp quyến chúng con vô cùng kính tiếc, đồng cáo bạch:

Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Như hạ Lễ Hiệu THÍCH HUYỀN DUNG
Đời thứ 41 Thiền Phái Lâm Tế

- Nguyên Tổng Trị Sự Trưởng Giáo Hội Tăng Già Nam Việt
- Nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ
- Viện Chủ Phật Quang Thiền Viện
Đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 3 giờ  58 chiều ngày 15 tháng 3 năm 2014, (nhằm ngày 15 tháng 2 năm Giáp Ngọ), tại Garden Grove Hospital, Garden Grove, California, Hoa Kỳ, thọ thế 96, hạ lạp 75.

a) Lễ Nhập Kim Quan:  vào lúc 9 giờ sáng  thứ Ba,  ngày 25/03/2014 (nhằm ngày 25 tháng 2 năm Giáp Ngọ)

b) Lễ Di Quan:  vào lúc 11 giờ  thứ Tư,  ngày 26/03/2014 (Nhằm ngày 26 tháng 2 năm Giáp Ngọ).

c) Địa điểm: Nhà Quàn Peak Family Colonial Funeral Home (7801 Bolsa Ave. , Westminster, CA 92683

Ngưỡng xin chư tôn Thiền Đức cùng chư Thiện nam Tín nữ trong mười phương nhất tâm hộ niệm và cầu nguyện Cố Đại Lão Hòa Thượng tân viên tịch của chúng con Cao Đăng Phật Quốc.

Garden Grove, ngày 17 tháng 03 năm 2014.
T.M Ban Tổ Chức Tang Lễ
Trưởng Ban 
HT Thích Nguyên Trí


Điện thoại liên lạc:    HT. Thích Nguyên Trí: (714) 571- 0473
               TT. Thích Minh Dung: (909) 717-2433
               ĐĐ. Thích Quảng Thọ: (502) 510-0352
               SD. Thích Trí Đức: (310) 508-5025 


E-Temple: www.HoPhap.Net

Tiểu sử

​(bấm vào link trên đọc tiếp - ​
Thank you
​)​
.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét