Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

Nhìn Lại Thực Trạng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Sau 50 Năm

Source link: Nhìn Lại Thực Trạng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Sau 50 Năm

Hãy mau mau thức tỉnh... "Án Dà Ra Đế Da Ta Bà Ha." -- iTemple: www.HoPhap.Net
Tiếng chuông thức tỉnh ...  -- iTemple: www.HoPhap.Net50 NĂM NHÌN LẠI THỰC TRẠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

DẪN NHẬP

Không phải đến ngày 04.01.1964 khi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được thành lập và công bố bản Hiến Chương GHPGVNTN thì mới có sự hợp nhất. Nguyện vọng thống nhất các tổ chức, hội đoàn Phật giáo toàn quốc đã được hoài bão từ lâu, chí ít là từ phong trào chấn hưng Phật giáo đầu thập niên 1930, và đã được hình thành bằng một tổ chức thống hợp vào năm 1951 với danh xưng Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam, qui tụ 51 đại biểu của 6 tập đoàn Bắc, Trung, Nam.

Nhưng Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam có vẻ chỉ tạo được đồng thuận về sự hợp nhất trên tinh thần, trên bản nguyện hoằng đạo, chưa trở thành một tổ chức hành chánh có kết hợp chặt chẽ từ trung ương đến hạ tầng với sự chỉ đạo nhất quán. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời là để bổ khuyết sự lỏng lẻo về cơ cấu, đáp ứng được hướng đi và nguyện vọng chung của Phật giáo đồ toàn quốc trước những thử thách, chướng nạn thời đại.

Hệ lụy kéo theo từ đây. Một khi chọn lựa con đường dấn thân, thiệp thế, qua một tổ chức có hệ thống dọc-ngang, có lãnh đạo, cộng sự và quần chúng, có hiến chương và nội qui, điều lệ, thì dù đặt trên nền tảng hoằng pháp lợi sanh, tổ chức ấy vô hình chung trở thành một lực lượng quần chúng quan trọng cần thủ đắc, hoặc là một đối lực cần triệt tiêu loại bỏ, đối với các chính thể, chính quyền, các tổ chức chính trị phe phái, thậm chí của các tôn giáo thiếu khoan dung, của các cá nhân, tập thể, và những đảng phái tranh thủ quyền lực.

GHPGVNTN từ 50 năm qua đã phải vượt qua ​...... (Đọc tiếp xin hoan hỉ bấm vào link) -->  Nhìn Lại Thực Trạng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét