Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

Cuộc ném bom Dinh Độc Lập 1962 trong quan hệ với Pháp nạn 1963


Khía cạnh triết học của cuộc ném bom Dinh Độc Lập 1962 trong quan hệ với Pháp nạn 1963 -- www.HoPhap.Net
Khía cạnh triết học của cuộc ném bom Dinh Độc Lập 1962 trong quan hệ với Pháp nạn 1963 -- www.HoPhap.Net

Khía cạnh triết học của cuộc ném bom Dinh Độc Lập 1962 trong quan hệ với Pháp nạn 1963

Minh Thạnh

(Bài viết có giá trị lịch sử cho thế hệ trẻ muốn thỏa mãn thắc mắc xưa nay thường hỏi tại sao Dinh Độc Lập lại bị máy bay thả bom của Quân Đội tấn công năm 1962 dưới triều đại T.T Ngô Đình Diệm) 

Cuộc ném bom Dinh Độc lập năm 1962 của 2 phi công Nguyễn Văn Cử và Phạm Phú Quốc đã được đề cập nhiều dưới các khía cạnh quân sự, chính trị, sử học, nghệ thuật, đã là một sự kiện làm tốn khá nhiều giấy mực, nhất là ở khía cạnh chính trị.

Về mặt quân sự, đây được coi là một cuộc ném bom rất chính xác trong hoạt động cường kích không quân, với kỹ năng nghiệp vụ cao, bất ngờ, táo bạo, áp đảo.

Về mặt sử học, người ta đã từng tranh luận xem đây là một cuộc ám sát hay đảo chính. Một số sử gia xem đây là một cuộc đảo chính dù mục tiêu giết chết Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng rất rõ ràng.

Hai máy bay cường kích đã làm chủ không phận Sài Gòn nửa giờ và liên tục tấn công xuống Dinh, trực diện với pháo phòng không bắn lại từ nhiều điểm, không phải là một cuộc ra tay ám sát ngắn ngủi.

Wikipedia tiếng Anh cũng cho rằng​... (Đọc tiếp hoan hỉ bấm vào link) --> Cuộc ném bom Dinh Độc Lập 1962 trong quan hệ với Pháp nạn 1963


Thank you.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét