Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Phóng Sự Hình Ảnh Ngày 7 Tháng 11 Năm 2013 --> Chùa Viên Thông Trước Ngày Bị Ủi Sập tại Thành Phố Bellflower, Los Angeles

Vien Thong Temple, 15933 Clark Avenue, Bellflower, California

Hình Ảnh Chùa Viên Thông Nov 7 - 2013 của TT Trụ Trì Thích Thông Niệm Trước Ngày Bị Hủy Sập bởi Nhà Cầm Quyền Bellfollower - California và Thầy Chưa Biết Tỵ Nạn Sinh Sống Nơi Đâu

Camera action!

iTemple: HoPhap.Net sẽ cập nhật tin tức và hình ảnh quan trọng này trong những ngày hồi hộp sắp tới -- Xin bạn cùng Đại Chúng Tu Viện Hộ Pháp cầu nguyện cho Chùa Viên Thông _()_ Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát _()_

Warning: Xót dạ đau lòng khi bạn bấm vào link dưới xem hình:

1).  Phóng Sự Hình Ảnh Ngày 7 Tháng 11 Năm 2013 --> Chùa Viên Thông Trước Ngày Bị Ủi Sập tại Thành Phố Bellflower, Los Angeles

May Buddha Bless You and Yours,

iTemple: www.HoPhap.Net  

                    


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét