Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Hình Ảnh Chùa Viên Thông Vẫn Còn Nhịp Thở Qua Đêm Ngày Nov 8 - 2013

 
CHÙA VIÊN THÔNG VẪN CÒN NHỊP ĐẬP

Tin Hoa Kỳ - Bellflower City: Như một số đông Phật tử đã từng quan tâm từng ngày qua về việc quyết định phá sập ngôi chùa Viên Thông dự định vào ngày 7 tháng 11 năm 2013 của thành phố Bellflower vì chưa rõ lý do nào đó khiến thành phố Bellflower chưa thực hiện quyết định này vào ngày hôm nay.  Nếu bạn quan tâm vấn đề này xin làm điều gì đó có thể được để kéo dài nhịp thở của ngôi chùa Viên Thông đó là phước báu lớn cho bạn và cộng đồng tại thành phố Bellflower vì cổ nhân có dạy: "Xây một ngôi chùa là phá đi một ngục tù" Ngục tù "tâm linh" hay ngục tù nào cũng được lợi ích lớn.

Clickable link: Hình Ảnh Chùa Viên Thông Vẫn Còn Nhịp Thở Qua Đêm Ngày Nov 8 - 2013 tại Thành Phố Bellflower - California - Namo Buddhaya

iTemple: HoPhap.Net sẽ cập nhật tin tức và hình ảnh quan trọng này trong những ngày hồi hộp sắp tới -- Xin bạn cùng Đại Chúng Tu Viện Hộ Pháp cầu nguyện cho Chùa Viên Thông _()_ Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát _()_

 

 

 

 

 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét