Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

Phép thiền định và các học phái -- Hoang Phong chuyển ngữ

 
 
 

Source link:  Phép thiền định và các học phái -- Hoang Phong chuyển ngữ

www.HoPhap.Net
www.HoPhap.NetPhép thiền định và các học phái
Hoang Phong chuyển ngữ

Lời giới thiệu của người dịch

 Trên bình diện tổng quát thì tất cả các tôn giáo - kể cả Phật Giáo dưới một vài hình thức biến dạng mang tính cách đại chúng - đều hướng vào chủ đích tạo ra một đối tượng nào đó cho con người bám víu. Ngược lại Dharma tức là Đạo Pháp của Đức Phật thì lại nhất thiết chủ trương một sự buông xả để giúp con người trở về với chính mình, nhờ vào sức mạnh mang lại từ lòng quyết tâm tự biến cải chính mình. Sự biến cải đó gọi là thiền định.​ ....

Thank you.

 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét