Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Một Cách Thiền hay nhất -- Powerful Wisdom

Một Cách Thiền hay nhất

Hầu như suốt ngày Powerful Wisdom phải bận rộn tiếp khách – Bác sĩ, y tá, bệnh nhân, sinh viên thực tập, thường dân, thương gia, chính trị gia, tướng tá, khách hành hương vãng lai, thiện nam tín nữ, Phật tử, đồng hương, dân "mạng internet," …  Họ đến ngài tham vấn, xin khải đạo, tâm lý, chia sẻ, trà đạo, chúc nguyện, vấn an, phân trần, cũng như chỉ trích, khiếu nại..., họ đem đến hàng trăm vấn đề để giải quyết. Powerful Wisdom không ngừng dạy chia sẻ, an ủi, và dạy dỗ họ. 

Có người hỏi ngài: "Thiền cách nào hay nhất?
 
Powerful Wisdom cười và trả lời: "Khi tiếp xúc với khách, tôi đã học hỏi được nhiều giáo pháp - nhiều hơn tất cả các cách hành thiền khác."

Zen Master Powerful Wisdom

                    
Tu Vien Ho Phap Monastery
Los Angeles, Big Saigon
Tất cả những pháp hữu-vi
Như mộng, huyễn hóa, như bóng nước, và ảo ảnh.
Khác gì sương mai, điện chớp có rồi không.
Xét suy như thế cho thường chớ quên!
    (Kim Cang Kinh)
            __()__
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét